โสรยาหน้าจอ

 เมฆา อาร์สยาม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  อินเลิฟ  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โสรยาหน้าจอ เมฆา อาร์สยาม
สังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

A | E |A | A |Bm | Bm |

พบเธอเมื่องานเดือนสิAพี่อยากกระซิBmบ..บอกรักเธอหน้าโรงหนัC#mหนังลุงนำพF#mา คืนนี้พี่สุขใจจัBmหนุ่มสาวหลายคู่เขานั่F#mง..เคลียคลEอ จ้อเจรจA

น้องสาวบ้านใต้ พี่ชายบ้านเหนืAแม่สาวแก้มเรื่Bmอ คนดีพี่นี้ใฝ่เพ้C#mเธอบอกชอบดูF#m..หนังลุงจึงได้มาเจBmเหมือนกับพี่นะเอF#mอ ชอบเธEอกว่าหนังในจA

ขอเพีAยง..อย่ามอC#งพี่เหมือนหนูนุ้F#mที่ช่างชอบคุBmย..ให้คนตลกเฮฮBmอย่าเหมือนยอดทอAง..แอบปองน้องโสรยBmหมายจะเด็ดดอกฟ้F#mา แต่ว่Eามีค่าเพียงAดิน..

ให้น้องเปรียบเป็นนางเอกในหนัAเรารักกันจัBmง พี่ดังเจ้าชายเมฆC#mน้องสาวนั้นเปรีF#mยบ..นางเอกชื่อโสรยBmเปรียบเจ้าดังดวงชีวF#mปราถนEาน้องนางคนAงาม..

A Bm | Bm |Bm E | A |
E A | E | Bm |

E | A |A | Bm | Bm |

* | ** |

E | A |A | Bm | Bm |คอร์ดเพลง โสรยาหน้าจอ เมฆา อาร์สยาม

เนื้อเพลง โสรยาหน้าจอ เมฆา Rsiam พบเธอเมื่องานเดือนสิบ พี่อยากกระซิบ บอกรักเธอหน้าโรงหนัง หนังลุงนำพา คืนนี้พี่สุขใจจัง หนุ่มสาวหลายคู่เขานั่ง เคลียคลอ จ้อเจรจา น้องสาวบ้านใต้ พี่ชายบ้านเหนือ แม่สาวแก้มเรื่อ คนดีพี่นี้ใฝ่เพ้อ เธอบอกชอบดู หนังลุงจึงได้มาเจอ เหมือนกับพี่นะเออ ชอบเธอกว่าหนังในจอ ขอเพียง อย่ามองพี่เหมือนหนูนุ้ย ที่ช่างชอบคุย ให้คนตลกเฮฮา อย่าเหมือนยอดทอง แอบปองน้องโสรยา หมายจะเด็ดดอกฟ้า แต่ว่ามีค่าเพียงดิน ให้น้องเปรียบเป็นนางเอกในหนัง เรารักกันจัง พี่ดังเจ้าชายเมฆา น้องสาวนั้นเปรียบ นางเอกชื่อโสรยา เปรียบเจ้าดังดวงชีวา ปราถนาน้องนางคนงาม