ขอจันทร์

 MC-KING  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอจันทร์ MC-KING
เนื้อร้อง/ทำนอง: MC-KING

C | Em | F | G |

 C  ในค่ำคืนเหงาเราขอจันทร์เป็นพยาน   ขอEmให้เขาได้ดูแลเธอให้เหมือนกับฉัน   และFในวันที่เธอไม่เหลือใคร   มีใจGกับพระจันทร์ อยู่ตรงนั้น ไม่เปลี่ยนไป

 C  และในค่ำคืนเหงาคืนนี้   ชายคนเดิมก็ได้Emแต่เพ้อถึงเธอในบทกวี   มีเพียงความทรงจำFที่เราเคยทำร่วมกัน   เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้Gน ก็ได้แต่นั่งขอจันทร์

ขอจันCทร์ ขอพระจันทร์ขอสวรรค์ได้โปรEmดฟังเสียงฉันเสียงที่เคยเป็น เสียFงที่เคยได้ยินเสียงที่ร่ำร้อง บอกความในG จากผู้ชาย MC KING

No waCy stopping to nightไม่เคยจะจางหาEmย ลมหายใจแห่งสองเรามีเพียงความเหงFา และก็แสงของพระจันทร์ให้เอาอะไรมาแทGน มันก็คงไม่เหมือนกัน

อยู่กับภาพเดิม ๆC ที่ยังคิดว่ามีเธอก็แล้วมันหายไปไหEmน ใครต่อใครก็ถามถึงเธอยังไม่เปลี่ยนเบอFร์ ก็เผื่อว่าเธอจะโทรมาคืนนี้ฉันขอพระจันGทร์ อย่าทำให้ฝันฉันอำลา

* | ** |

 C  เมื่อตอนเด็ก ๆ เราเคยได้นั่งขอข้าวแกง   แหวนเพชEmรสักสิบกระรัต แล้วขอคนนั้นมาเป็นแฟน   ถามตFาและถามยาย   ว่าทำไมกระต่ายต้องหมายจันทร์   ก็เพราะกระต่าGยมันมีความรัก   แต่ก็ไม่อาจเอื้อมถึงมัน

ก็เหมือนกับฉัCนซึ่งเดินดินถวิลหาในความรักเมื่อไหร่Emมาเจอสักทีหรือว่าไม่มีให้เรากันน่ะแต่พอเจFอก็กลับช้ำ ต้องทำมันพังไปอยู่ดีสุดท้าGยต้องพึ่งพระจันทร์ให้นำเธอนั้นมาคืนที

 C  อ้อนวอนขอพรยามราตรีรัก   ฉันนี้Emที่ไม่มีเธอ ก็ได้แต่เพ้อเป็นกาพย์กลอน F  แค่เพียงก่อนนอนที่อยากให้เธอ   แค่เธอเท่านั้นที่ฉันต้องกาG   วอนพระจันทร์บนนั้นให้ช่วยฉันที

* | ** |

noboCdy, nobody, can love me to nigEmht,love me to nightlet's me take you hiFgh,let's me take you highเป็นได้Gแค่คนรู้จัก แต่ไม่ใช่คนรู้ใจ

 C  ปล่อยฉันไว้ แล้วไปกับคนนั้Em   คนที่เธอให้ความสำคัญ   ไม่ใช่แค่เสียใจF แต่ไม่อยากแค่เสียเธอไป   ไม่รู้Gเป็นเพราะอะไร หรือว่าใจที่อ่อนแอ

แม้ทาCงจะห่างกันไกลแต่ด้วยใจที่ไขว่ขว้Emา และเพียงเธอนั้นมองมาขอแค่มองตFา ได้โปรดอย่าลืมฉันเป็นGอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ก็ได้แต่นั่งขอจันทร์

* | ** |

C | Em | F | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ขอจันทร์ MC KING

เนื้อเพลง ขอจันทร์ MCKING ในค่ำคืนเหงาเราขอจันทร์เป็นพยาน ขอให้เขาได้ดูแลเธอให้เหมือนกับฉัน และในวันที่เธอไม่เหลือใคร มีใจกับพระจันทร์ อยู่ตรงนั้น ไม่เปลี่ยนไป และในค่ำคืนเหงาคืนนี้ ชายคนเดิมก็ได้แต่เพ้อถึงเธอในบทกวี มีเพียงความทรงจำที่เราเคยทำร่วมกัน เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ก็ได้แต่นั่งขอจันทร์ ขอจันทร์ ขอพระจันทร์ ขอสวรรค์ได้โปรดฟังเสียงฉัน เสียงที่เคยเป็น เสียงที่เคยได้ยิน เสียงที่ร่ำร้อง บอกความใน จากผู้ชาย MCKING No way stopping to night ไม่เคยจะจางหาย ลมหายใจแห่งสองเรา มีเพียงความเหงา และก็แสงของพระจันทร์ ให้เอาอะไรมาแทน มันก็คงไม่เหมือนกัน อยู่กับภาพเดิมๆที่ยังคิดว่ามีเธอ ก็แล้วมันหายไปไหน ใครต่อใครก็ถามถึงเธอ ยังไม่เปลี่ยนเบอร์ ก็เผื่อว่าเธอจะโทรมา คืนนี้ฉันขอพระจันทร์ อย่าทำให้ฝันฉันอำลา เมื่อตอนเด็กๆเราเคยได้นั่งขอข้าวแกง แหวนเพชรสักสิบกระรัต แล้วขอคนนั้นมาเป็นแฟน ถามตาและถามยาย ว่าทำไมกระต่ายต้องหมายจันทร์ ก็เพราะกระต่ายมันมีความรัก แต่ก็ไม่อาจเอื้อมถึงมัน ก็เหมือนกับฉันซึ่งเดินดินถวิลหาในความรัก เมื่อไหร่มาเจอสักทีหรือว่าไม่มีให้เรากันน่ะ แต่พอเจอก็กลับช้ำ ต้องทำมันพังไปอยู่ดี สุดท้ายต้องพึ่งพระจันทร์ให้นำเธอนั้นมาคืนที อ้อนวอนขอพรยามราตรีรัก ฉันนี้ที่ไม่มีเธอ ก็ได้แต่เพ้อเป็นกาพย์กลอน แค่เพียงก่อนนอนที่อยากให้เธอ แค่เธอเท่านั้นที่ฉันต้องการ วอนพระจันทร์บนนั้นให้ช่วยฉันที nobody, nobody, can love me to night, love me to night let's me take you high, let's me take you high เป็นได้แค่คนรู้จัก แต่ไม่ใช่คนรู้ใจ ปล่อยฉันไว้ แล้วไปกับคนนั้น คนที่เธอให้ความสำคัญ ไม่ใช่แค่เสียใจ แต่ไม่อยากแค่เสียเธอไป ไม่รู้เป็นเพราะอะไร หรือว่าใจที่อ่อนแอ แม้ทางจะห่างกันไกล แต่ด้วยใจที่ไขว่ขว้า และเพียงเธอนั้นมองมา ขอแค่มองตา ได้โปรดอย่าลืมฉัน เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ก็ได้แต่นั่งขอจันทร์