อยากฮู้เด้ว่าเขาเป็นไผ

 หมิง ร้อยเสียง  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากฮู้เด้ว่าเขาเป็นไผ หมิง ร้อยเสียง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ท ประทายเรียบเรียง/ดนตรี: บ้านเพลงโคราช

A# C | Am Dm |Gm C | F |

อ้ายบ่F อยากคิด อยากฝัน..ว่ามันAmสิมีมื้อนี้ฮักที่ซ่อA#ยกันสร้าง ฮ่วมทางมาCดี ๆกลับมีไผบ่Fฮู้เข้ามA

เจ้าคA#งสิเบื่อรสชาติCเก่า ๆถึงเคยฮักกันAmส่ำใด๋กะเบิ่ดค่Dmแม่นเขาเป็A#นไผน้อ จั่งได้เข้าไปในใจCน้องหล่าอ้ายฮู้โตA# และพร้อมรับหน้Cา..กับชะตาFกรรม

มอบฮัDmก..ให้เจ้าAmไป เบิ่ดใจA#จนเกลี้ยงมิ่นลิ่Cแค่Dmอยาก..ได้Amยิน.. คำว่าฮักจA#ากเจ้ากลับคืนCมาแต่มันคDmงบ่ทัน เพราะถึงAmจั่งใด๋..เจ้ากะมอA#งว่ามันไร้ค่Amพร้อมกับGmแบ่งปันความฮู้สึกดีC..ให้เขาแทนFอ้าย

อยากฮู้เด้A#ว่าเขาเป็นไผCเจ้าคือยกใจAmให้ไปง่ายดาDmยคักแท้ CแนะนำเขาA#ให้อ้ายฮู้จักแหน่C สิไปขอเรียนFวิชา  Aสิต้องท่อA#งคาถาบทใด๋C.. จั่งสิได้Amเจ้าคืCนกลับมDmา..ฟากตั้งแต่Gmขุนแผน..แขวนคอAmจนล้ากะบ่มีผGmล.. ถ้าCคนมันเบิ่ดFใจ

F | Am |A# C | F |

A# C | Am Dm |A# | C | F |

* | ** | ** |

Gm C | F |คอร์ดเพลง อยากฮู้เด้ว่าเขาเป็นไผ หมิง ร้อยเสียง

เนื้อเพลง อยากฮู้เด้ว่าเขาเป็นไผ หมิง ร้อยเสียง อ้ายบ่ อยากคิด อยากฝัน ว่ามันสิมีมื้อนี้ ฮักที่ซ่อยกันสร้าง ฮ่วมทางมาดีๆกลับมีไผบ่ฮู้เข้ามา เจ้าคงสิเบื่อรสชาติเก่าๆถึงเคยฮักกันส่ำใด๋กะเบิ่ดค่า แม่นเขาเป็นไผน้อ จั่งได้เข้าไปในใจน้องหล่า อ้ายฮู้โต และพร้อมรับหน้า กับชะตากรรม มอบฮัก ให้เจ้าไป เบิ่ดใจจนเกลี้ยงมิ่นลิ่น แค่อยาก ได้ยิน คำว่าฮักจากเจ้ากลับคืนมา แต่มันคงบ่ทัน เพราะถึงจั่งใด๋ เจ้ากะมองว่ามันไร้ค่า พร้อมกับแบ่งปันความฮู้สึกดี ให้เขาแทนอ้าย อยากฮู้เด้ว่าเขาเป็นไผ เจ้าคือยกใจให้ไปง่ายดายคักแท้ แนะนำเขาให้อ้ายฮู้จักแหน่ สิไปขอเรียนวิชา สิต้องท่องคาถาบทใด๋ จั่งสิได้เจ้าคืนกลับมา ฟากตั้งแต่ขุนแผน แขวนคอจนล้า กะบ่มีผล ถ้าคนมันเบิ่ดใจ