เธอไม่ชัดเจน

 วิทยา กังแฮ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอไม่ชัดเจน วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายอ๊อต สา-มัญ-ชนเรียบเรียง: Moody Tntติดต่องานแสดง: 0937636585

A | C#m |
D C#m | Bm E | E |

รู้สึกAว่าเธอไม่ชัดเจน เคยเห็C#mนว่าเธอนั่นจริงใจวันนี้D..มันหาEยไปหมดแล้A

เธอแหลงAว่าเธอนั่นรักจริงทุกสิ่C#mงที่เธอทำนั่นชัดเจนสุดท้าDย.. ไม่เหลืEออะไรสักอย่Aาง

เมื่อเส้นทาBmงถูกวางเอาไว้Eเธอยังทิ้C#mงมันไปไม่มีF#mค่านับประสDา..อะไรกับคน ๆ นี้E..

ว่านักเลงจริDง เขาต้องยิง ต้องฟัEแต่เธอมาแทงข้างหลัC#mงฉันมันรับไม่ได้F#mถ้าเธอไม่รัDกก็บอกได้หม้าEทั้งเจ็บทั้งอาAย ฉันยอE/G#มตายดีกว่F#mเธอก็รู้Dว่าเส้นทางนักเลEไม่เคยกลัวเกรAง ถึงใคE/G#รจะเข็นF#mฆ่าถ้าเธอไม่รัDก.. ก็บอกEมาให้มันชัดF#m | (E)เจน..

D E | C#m F#m |D E | A |
D E | C#m F# |D E | E |

* | ** | ** |

ถ้าเธอไม่รัDก.. ก็บอกEมาให้มันชัดเจน..

D E | C#m F#m |D E | E |A |คอร์ดเพลง เธอไม่ชัดเจน วิทยา กังแฮ (หมอฉ้าย)

เนื้อเพลง เธอไม่ชัดเจน หมอฉ้าย (วิทยา กังแฮ ) รู้สึกว่าเธอไม่ชัดเจน เคยเห็นว่าเธอนั่นจริงใจ วันนี้ มันหายไปหมดแล้ว เธอแหลงว่าเธอนั่นรักจริง ทุกสิ่งที่เธอทำนั่นชัดเจน สุดท้าย ไม่เหลืออะไรสักอย่าง เมื่อเส้นทางถูกวางเอาไว้ เธอยังทิ้งมันไปไม่มีค่า นับประสา อะไรกับคนๆนี้ ว่านักเลงจริง เขาต้องยิง ต้องฟัน แต่เธอมาแทงข้างหลังฉันมันรับไม่ได้ ถ้าเธอไม่รักก็บอกได้หม้าย ทั้งเจ็บทั้งอาย ฉันยอมตายดีกว่า เธอก็รู้ว่าเส้นทางนักเลง ไม่เคยกลัวเกรง ถึงใครจะเข็นฆ่า ถ้าเธอไม่รัก ก็บอกมาให้มันชัดเจน ถ้าเธอไม่รัก ก็บอกมาให้มันชัดเจน