ผู้สาวไม่มีใจเธอมากับผมคอลโรล

 N/A  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวไม่มีใจเธอมากับผมคอลโรล N/A

Dm7 | G7 |C | A7 |

เจอหน้าเธDm7อจะพาไปเปิดคอนโดผู้สาวไม่มีใจG7เธอมากับผมคอนโรลคุยตั้งนาCนอะตั้งแต่เด็กยันโตแต่ว่าคุยให้ตาA7ย เธอแค่อยากจูบตอน Flow

* |

เพราะฉันก็รู้Dm7 ถ้าเธอไม่จำให้ตายสิถ้าเธอไม่รู้G7 สไตล์ที่เธอได้ฟังเพราะฉันเป็นคนแต่งอู้Cเจ้าชู้ให้ตาย ไม่ทนแม่ง แต่เธอไม่เอA7ให้แข่งกับใครอย่างน้อยฉันก็ไม่ทนแข่ง

ถ้าเธอไม่เอDm7า ไม่เอายังไงเธอก็ไม่เอาให้ตายดิฉันไม่ต้องเดG7า จะเก่งยังไงเธอก็ไม่เอาให้ตายดิทุกคนเจ้าชู้C โทษทีนั้นไม่ใช่เราไม่เอาให้ตายดิบาA7ยดิ ถ้ากลายเป็นควายให้ฉันก็คงดี

เพราะฉันก็รู้Dm7 ถ้าเธอไม่จำให้ตายสิถ้าเธอไม่รู้G7 สไตล์ที่เธอได้ฟังเพราะฉันเป็นคนแต่งอู้Cเจ้าชู้ให้ตาย ไม่ทนแม่ง แต่เธอไม่เอA7ให้แข่งกับใครอย่างน้อยฉันก็ไม่ทนแข่ง

** |

รู้Dm7อยู่ ยังไงเธอก็ไม่เอารู้G7อยู่ เธอไม่ได้มีแค่เรารู้Cอยู่ ตอนนี้ยังไม่เมารู้A7อยู่ เธอไม่เอาให้เดาให้ตายดิ

*** | *** | * |

ทำเพลงรักDm7 เราไม่ได้ทำเพลงมันส์ผู้สาวหลงมัG7ก อยากได้เธอเป็นแฟนจังตกหลุมรัCก ว่าแต่เธอมีแฟนยังให้เดา ให้ตาย ว่าเธอนั้นมีA7เพราะเธอนั้นเป็นแฟนเรา

Dm7 | G7 | C | A7 | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ผู้สาวไม่มีใจเธอมากับผมคอลโรล N/A

เนื้อเพลง ผู้สาวไม่มีใจเธอมากับผมคอลโรล NA เจอหน้าเธอจะพาไปเปิดคอนโด ผู้สาวไม่มีใจเธอมากับผมคอนโรล คุยตั้งนานอะตั้งแต่เด็กยันโต แต่ว่าคุยให้ตาย เธอแค่อยากจูบตอน Flow เพราะฉันก็รู้ ถ้าเธอไม่จำให้ตายสิ ถ้าเธอไม่รู้ สไตล์ที่เธอได้ฟัง เพราะฉันเป็นคนแต่งอู้ เจ้าชู้ให้ตาย ไม่ทนแม่ง แต่เธอไม่เอา ให้แข่งกับใครอย่างน้อยฉันก็ไม่ทนแข่ง ถ้าเธอไม่เอา ไม่เอายังไงเธอก็ไม่เอาให้ตายดิ ฉันไม่ต้องเดา จะเก่งยังไงเธอก็ไม่เอาให้ตายดิ ทุกคนเจ้าชู้ โทษทีนั้นไม่ใช่เราไม่เอาให้ตายดิ บายดิ ถ้ากลายเป็นควายให้ฉันก็คงดี เพราะฉันก็รู้ ถ้าเธอไม่จำให้ตายสิ ถ้าเธอไม่รู้ สไตล์ที่เธอได้ฟัง เพราะฉันเป็นคนแต่งอู้ เจ้าชู้ให้ตาย ไม่ทนแม่ง แต่เธอไม่เอา ให้แข่งกับใครอย่างน้อยฉันก็ไม่ทนแข่ง รู้อยู่ ยังไงเธอก็ไม่เอา รู้อยู่ เธอไม่ได้มีแค่เรา รู้อยู่ ตอนนี้ยังไม่เมา รู้อยู่ เธอไม่เอาให้เดาให้ตายดิ ทำเพลงรัก เราไม่ได้ทำเพลงมันส์ ผู้สาวหลงมัก อยากได้เธอเป็นแฟนจัง ตกหลุมรัก ว่าแต่เธอมีแฟนยัง ให้เดา ให้ตาย ว่าเธอนั้นมี เพราะเธอนั้นเป็นแฟนเรา