อยากให้เธออยู่ฟังกัน

 N/A  Pune  S!nner  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน N/A Ft.Pune,S!nner

G | Adim |C | Cm |

มันทรมาGน ภาพเธอลอยขึ้นมาเหมือนกับควันบุหรี่Adimที่ฉันพึ่งจุดละลอยขึ้นตาเธอลอยขึ้นมCา แล้วก็ลอยขึ้นไปสิ่งที่เธอได้ทำCmวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจ

ฉันสาธยาGยระบายกับความเครียดเธอไม่เข้าใจAdimและไปเพราะความเฮี่ยข้าวของทุกชิ้Cนก็โดนเธอปาเขวี้ยงฉันพูดทุกครั้Cmงต้องการอะไรเนี่ย

ฉันเป็นศิลปิGน อาจจะมีสติไม่ดีฉันไม่มีสเต๊คให้กิAdimและใช่แน่นอน เธอคงไม่ได้ยินอยากให้เธออยู่C.. ฟังกัCmน..

ไม่ว่ากี่ปีGฉันยังจำเธอไม่ลืมเขาเอาเธอไปAdimจนป่านนี้ก็ยังไม่คืนรู้ว่าเธอรักเขCา ฉันก็เลยไม่อยากจะฝืนตอนที่เธอเดินไCmป ไม่เหลืออะไร แม้แรงจะยืน

ฉันก็ได้แต่รอGและเฝ้ามองเวลาไกลเธอไปไม่ย้อAdimน คนทั้งคนก็ตรอมใจเธอทำให้ฉันCต้องหาคนมาตามใจถึงแม้สุดท้Cmายเราต้องแยกและลาไป ฉันก็คาใจ

ผมมีบทกGวีรัก ที่มันจบจะปีละถึงแม้ท้ายบAdimทไม่ดีนัก แต่เป็นช่วงเวลานึงที่ดีครับหัวใจที่มอCบ ผมไม่มีกั๊กแต่ทำไมที่ร่องผมดันมีน้ำคำว่าขอโทษCmผมยังเก็บเอาไว้ไม่กล้าพูดออกไปเป็นวลีรัก

เธอยังแผดGกล้าเธอเหมือนแสงแดดที่มันแสบหน้านึกถึงเรื่องเธอเหมือนกับแบบAdimว่าภาพที่ซิบซ้อนมาเป็นแสนภาพ

ใช่เลยครับ เธอมันแสนCสร้างแรงบันดาลใจเธอมันแสนกล้านเธอชั่งดูดีตอนที่แหงนCmข้างตอนที่เธอไปมันกับแฝงว่า

อยากให้เธออยู่G.. ฟังกัAdimนน..

C | Cm |

อยากให้เธออยู่Gฟังกัน หยุดฟังมันถ้าฟิลมันดีAdim เธอก็แค่ปล่อยแล้วค่อยไปหลุดตามทางอยากให้เธอหลับCตาฟัง กลับมาดูว่าคน ๆ นี้Cmจะไปให้ไกล จนคนเขาจับตาดู

ให้เธอจงจับGใจความ หลับตาดูแล้วเธอจงจับAdimใจตาม ไม่เชื่อลองเปิดตาดูแล้วเธอจะห่วงCไปไย กลัวใครไปถ้าเธอไม่ไปCm ฉันก็ยังอยู่ ให้เธอลองเปิดตาดู

* | ** |คอร์ดเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน N/A Ft.Pune,S!nner

เนื้อเพลง อยากให้เธออยู่ฟังกัน N/A Ft.Pune,S!nner มันทรมาน ภาพเธอลอยขึ้นมา เหมือนกับควันบุหรี่ที่ฉันพึ่งจุดละลอยขึ้นตา เธอลอยขึ้นมา แล้วก็ลอยขึ้นไป สิ่งที่เธอได้ทำวันนั้นฉันยังจำได้ขึ้นใจ ฉันสาธยายระบายกับความเครียด เธอไม่เข้าใจและไปเพราะความเฮี่ย ข้าวของทุกชิ้นก็โดนเธอปาเขวี้ยง ฉันพูดทุกครั้งต้องการอะไรเนี่ย ฉันเป็นศิลปิน อาจจะมีสติไม่ดี ฉันไม่มีสเต๊คให้กิน และใช่แน่นอน เธอคงไม่ได้ยิน อยากให้เธออยู่ ฟังกัน ไม่ว่ากี่ปีฉันยังจำเธอไม่ลืม เขาเอาเธอไปจนป่านนี้ก็ยังไม่คืน รู้ว่าเธอรักเขา ฉันก็เลยไม่อยากจะฝืน ตอนที่เธอเดินไป ไม่เหลืออะไร แม้แรงจะยืน ฉันก็ได้แต่รอและเฝ้ามองเวลาไกล เธอไปไม่ย้อน คนทั้งคนก็ตรอมใจ เธอทำให้ฉันต้องหาคนมาตามใจ ถึงแม้สุดท้ายเราต้องแยกและลาไป ฉันก็คาใจ ผมมีบทกวีรัก ที่มันจบจะปีละ ถึงแม้ท้ายบทไม่ดีนัก แต่เป็นช่วงเวลานึงที่ดีครับ หัวใจที่มอบ ผมไม่มีกั๊ก แต่ทำไมที่ร่องผมดันมีน้ำ คำว่าขอโทษผมยังเก็บเอาไว้ ไม่กล้าพูดออกไปเป็นวลีรัก เธอยังแผดกล้า เธอเหมือนแสงแดดที่มันแสบหน้า นึกถึงเรื่องเธอเหมือนกับแบบว่า ภาพที่ซิบซ้อนมาเป็นแสนภาพ ใช่เลยครับ เธอมันแสนสร้าง แรงบันดาลใจเธอมันแสนกล้าน เธอชั่งดูดีตอนที่แหงนข้าง ตอนที่เธอไปมันกับแฝงว่า อยากให้เธออยู่ ฟังกันน อยากให้เธออยู่ฟังกัน หยุดฟังมัน ถ้าฟิลมันดี เธอก็แค่ปล่อย แล้วค่อยไปหลุดตามทาง อยากให้เธอหลับตาฟัง กลับมาดู ว่าคนๆนี้จะไปให้ไกล จนคนเขาจับตาดู ให้เธอจงจับใจความ หลับตาดู แล้วเธอจงจับใจตาม ไม่เชื่อลองเปิดตาดู แล้วเธอจะห่วงไปไย กลัวใครไป ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ยังอยู่ ให้เธอลองเปิดตาดู