เพื่ออะไร

 นารา วาซาบิ  NaraNo  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เพื่ออะไร Narano นาราโน่

E D | C#m A B |

E G#m | C#m Bm |A G#m | F#m B | B |

เธอมาหลอกให้รัEกแล้วเธอก็เดินจากไG#mเธอบอกกับฉัC#mนว่าเธอนั้นไม่มีใคBmถ้าเธอไม่คิดจะจริงจะจัAมาให้ความหวังฉันเพื่ออะไG#mเธอไม่ต้องใช้F#mถ้อยคำมากมายเพื่อหลอกฉันB..

เธอบอกว่าคิดEถึงฉัน ทั้งที่เธอG#mไม่คิดอะไรบอกว่าเธอC#mน่ะรักฉัน ทั้งที่เธอBmก็ยังมีใครกว่าจะรู้Aความจริง ก็หลงรักG#mจนหมดใจช่วยบอกได้ไหF#mมเป็นเพราะอะไรถึงหลอกฉัBน..

เจ้าว่าขอโทEษสำหรับทุกอย่างกับคำว่าฮักG#mที่เจ้าเคยบอกเจ้าว่าC#mเจ้าบ่ได้ตั้งใจ สิเฮ็ดให้อ้ายนั้นเจ็บบักคักดอกคำเว้าขAองเจ้าทุกอย่างที่เจ้าเว้ามาเจ้าว่าบ่ได้หลอกคำว่าฮักที่Bเจ้าบอกอ้ายอย่าเอาไปคึดหลายเจ้าว่าเจ้าเว้า..หยอก

ใหม่ ๆ ก็ทำเป็นรัEแต่พอสักพัG#mกเธอก็เปลี่ยC#mนไปหลอกฉันให้คิดไปไกF#mลว่าเธอก็มีBใจให้ฉัEไม่เคยE7จะทำให้รู้Aว่าที่ฉันอยู่Bนั้นเคยสำC#mคัญไอ้คำว่ารักกัF#mน เธอพูดมันBเพื่ออะไE | (B)ร..

* | ** |

E G#m | C#m Bm |A G#m | F#m B | B |

** |

หากเธอไม่F#m B | Eรักกัน..เธอพูดมันเพื่ออะไรคอร์ดเพลง เพื่ออะไร Narano นาราโน่

เนื้อเพลง เพื่ออะไร Narano นาราโน่ เธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็เดินจากไป เธอบอกกับฉันว่าเธอนั้นไม่มีใคร ถ้าเธอไม่คิดจะจริงจะจัง มาให้ความหวังฉันเพื่ออะไร เธอไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายเพื่อหลอกฉัน เธอบอกว่าคิดถึงฉัน ทั้งที่เธอไม่คิดอะไร บอกว่าเธอน่ะรักฉัน ทั้งที่เธอก็ยังมีใคร กว่าจะรู้ความจริง ก็หลงรักจนหมดใจ ช่วยบอกได้ไหมเป็นเพราะอะไรถึงหลอกฉัน เจ้าว่าขอโทษสำหรับทุกอย่าง กับคำว่าฮักที่เจ้าเคยบอก เจ้าว่าเจ้าบ่ได้ตั้งใจ สิเฮ็ดให้อ้ายนั้นเจ็บบักคักดอก คำเว้าของเจ้าทุกอย่าง ที่เจ้าเว้ามาเจ้าว่าบ่ได้หลอก คำว่าฮักที่เจ้าบอกอ้าย อย่าเอาไปคึดหลายเจ้าว่าเจ้าเว้า หยอก ใหม่ๆก็ทำเป็นรัก แต่พอสักพักเธอก็เปลี่ยนไป หลอกฉันให้คิดไปไกลว่าเธอก็มีใจให้ฉัน ไม่เคยจะทำให้รู้ว่าที่ฉันอยู่นั้นเคยสำคัญ ไอ้คำว่ารักกัน เธอพูดมันเพื่ออะไร หากเธอไม่รักกัน เธอพูดมันเพื่ออะไร