ไม่สนิท

 นนท์ ธนนท์  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่สนิท นนท์ ธนนท์ NONT TANONT
เนื้อร้อง: แพร์ วรรธนะพินทุ, team i amทำนอง: โกมล บุญเพียรผลเรียบเรียง: ปฐมกาล ยันวิวรณ์สังกัดค่าย: i am (ไอ-แอม)

E9 |

แค่คำว่าAเพื่อน.. สั่งให้ฉันF#mอย่าหวั่นไหวที่มันยิ่งห้าBmมหยุดคิดไปไกBmM7ล ยิ่งห้าBm7ม หัวใจไม่ไหE

แค่Aคำว่าเพื่อน.. บอกให้ฉันF#mว่าไม่ควรยิ่งตอก ยิ่งย้ำBm..คำว่ารักBmM7 อย่าคิดเBm7ข้ามารบกวE

จะสบD#dimตาทุกครั้Dmaj7ง.. ก็ใจสั่น..ก็กลัC#mว..จะเF#m Edimผลอพูดคำนั้นไป.B/D#.ได้แต่สงสัยDmaj7ไปอย่างนั้E

ถ้าเธอรู้Dmaj7ว่าฉันรัก เธอจะรักฉันบ้างไหมไม่สนิC#mทใจ..จะเป็นเพื่อF#mนกันถ้าเธอรู้Bmว่าฉันรัก เฝ้าแต่คิดEไปจริงจังอยากให้เธAอฟัง..คำว่ารักเธอถ้าเธอรู้C#mแล้วไม่รัก ไม่เป็นเพื่F#mอนกันถ้าอย่างนั้C#7น..คงต้องเงียF#mบไปเก็บเอาไว้Bmในใจดีกว่Eา..บอกไป..

F#m E |

ได้แค่เพื่Bmอนคนเดิมที่แอEบ..รักเธอ

A |F#m |Bm BmM7 | Bm7 E |

* | ** |

A F#m | Bm E |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

** |

A F#m |

จะไม่พูดBmอะไรสักคำE ถ้าต้องเสียAเธอ..ได้แค่เพื่Bmอนคนเดิมที่แอEบ..รักเธAอ..คอร์ดเพลง ไม่สนิท นนท์ ธนนท์ NONT TANONT

เนื้อเพลง ไม่สนิท นนท์ ธนนท์ NONT TANONT แค่คำว่าเพื่อน สั่งให้ฉันอย่าหวั่นไหว ที่มันยิ่งห้ามหยุดคิดไปไกล ยิ่งห้าม หัวใจไม่ไหว แค่คำว่าเพื่อน บอกให้ฉันว่าไม่ควร ยิ่งตอก ยิ่งย้ำ คำว่ารัก อย่าคิดเข้ามารบกวน จะสบตาทุกครั้ง ก็ใจสั่น ก็กลัว จะเผลอพูดคำนั้นไป ได้แต่สงสัยไปอย่างนั้น ถ้าเธอรู้ว่าฉันรัก เธอจะรักฉันบ้างไหม ไม่สนิทใจ จะเป็นเพื่อนกัน ถ้าเธอรู้ว่าฉันรัก เฝ้าแต่คิดไปจริงจัง อยากให้เธอฟัง คำว่ารักเธอ ถ้าเธอรู้แล้วไม่รัก ไม่เป็นเพื่อนกัน ถ้าอย่างนั้น คงต้องเงียบไป เก็บเอาไว้ในใจดีกว่า บอกไป ได้แค่เพื่อนคนเดิมที่แอบ รักเธอ จะไม่พูดอะไรสักคำ ถ้าต้องเสียเธอ ได้แค่เพื่อนคนเดิมที่แอบ รักเธอ