พลังวิเศษ

 นุ๊ก ธนดล  ป๊ายปาย โอริโอ้  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พลังวิเศษ นุ๊ก ธนดล Ft. ป๊ายปาย โอริโอ้
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พอเพียงเรียบเรียง: จามร ชูสกุลโปรดิวเซอร์: นิคติกร จุลวันสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

C |

C Em | Am G |F Em | Dm G |

ตอนยังเด็Cกก็อยากจะมีพลังวิเศEmเหมือนในหนัAmง.. ที่เคGยนั่งดูตอนนั้Fน  หือEmอือ..รู้สึกว่ามัDmน..โคตรเท่ห์เลG

แต่พอโตขึ้Cน ความคิดเหล่านั้Emก็กลายเป็นเฉย ๆAmเพราะรู้Gว่ามันไม่มีFจริง ไม่มีEmเลยพลังวิเศDmษ..ในโลกใบนี้G จนได้เจอCเธอ

ไม่คิดDmว่าฉันจะได้มาเจอจริง ๆเหมือนฟ้าEmประทานลงมาพลังสิ่งใหFนก็คงไม่มีค่า..เท่าพลังวิเศGษนี้

โอ้ที่รัCกพลังวิเศษของฉัEmน ก็คือเธอนAmทุกครั้Gงที่ฉันลืมตFา แล้วเจอEmหน้าเธอมันโคDmตรมีความหมGายก็เธอเป็นดังCพลังวิเศษที่ทำให้ฉันEmมีแรงสู้ต่อAmไป..  GพลังวิเศษFของเธอ..ก็คืEmอหัวใจกับความรัDmกที่มีให้กัG

ในวันที่เจอCปัญหา ถาโถมEmเข้ามาจนท้อAmใจเธอก็ทำใGห้ฉันยิ้มได้F อุ่นใจทุกทีที่ข้าง ๆDm ตรงนี้ยังมีเGธอ..เป็นพลังวิเศษCให้ฉัน

 F  พลังวิเศษของเธอ   ไม่ใช่การดลEmบันดาล หรือเสกพรAmใด ๆ Dm  แต่พลังวิเศษGของเธอยิ่งใหญ่Cกว่านั้น F  ในวันที่ฉันท้อใจ อ่อนแอEmไร้แรงกำลัAm   แค่เธอโอDmบกอดฉัน แค่เท่านั้Fนก็พร้อมสู้ต่อGไป..

C Em | Am G |F Em | Dm G | C |

* | ** | *** |

โอ้ที่รัCกพลังวิเศษของฉัEmน ก็คือเธอนAmทุกครั้Gงที่ฉันลืมตFา แล้วเจอEmหน้าเธอมันโคDmตรมีความหมGายก็เธอเป็นดังCพลังวิเศษที่ทำให้ฉันEmมีแรงสู้ต่อAmไป..  GปัญหามากมาFย..สักเท่าEmไหร่ก็พร้Dmอมสู้ฝ่าฟัG

ในวันที่ลมCพายุ..ถาโถมEmเข้ามาจนท้อAmใจเธอก็ทำใGห้ฉันยิ้มได้F อุ่นใจทุEmกทีที่ข้าง ๆDm ตรงนี้ยังมีGเธอ.. เป็นพลังวิเศษCให้ฉัน..คอร์ดเพลง พลังวิเศษ นุ๊ก ธนดล Ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

เนื้อเพลง พลังวิเศษ นุ๊ก ธนดล Ft. ป๊ายปาย โอริโอ้ ตอนยังเด็กก็อยากจะมีพลังวิเศษ เหมือนในหนัง ที่เคยนั่งดูตอนนั้น หืออือ รู้สึกว่ามัน โคตรเท่ห์เลย แต่พอโตขึ้น ความคิดเหล่านั้น ก็กลายเป็นเฉยๆเพราะรู้ว่ามันไม่มีจริง ไม่มีเลย พลังวิเศษ ในโลกใบนี้ จนได้เจอเธอ ไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆเหมือนฟ้าประทานลงมา พลังสิ่งใหนก็คงไม่มีค่า เท่าพลังวิเศษนี้ โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอ มันโคตรมีความหมาย ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป พลังวิเศษของเธอ ก็คือหัวใจ กับความรักที่มีให้กัน ในวันที่เจอปัญหา ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที ที่ข้างๆตรงนี้ยังมีเธอ เป็นพลังวิเศษให้ฉัน พลังวิเศษของเธอ ไม่ใช่การดลบันดาล หรือเสกพรใดๆแต่พลังวิเศษของเธอยิ่งใหญ่กว่านั้น ในวันที่ฉันท้อใจ อ่อนแอไร้แรงกำลัง แค่เธอโอบกอดฉัน แค่เท่านั้นก็พร้อมสู้ต่อไป โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอ มันโคตรมีความหมาย ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป ปัญหามากมาย สักเท่าไหร่ ก็พร้อมสู้ฝ่าฟัน ในวันที่ลมพายุ ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที ที่ข้างๆตรงนี้ยังมีเธอ เป็นพลังวิเศษให้ฉัน