ผ่านมาเอี้นว่าหยัง (ຜ່ານມາເອີ້ນວ່າຫຍັງ)

 จิมมี้ สิดทิพน  ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ  ลูกทุ่ง  อีสาน  ลาว  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผ่านมาเอี้นว่าหยัง จิมมี้ สิดทิพน (ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิมมี้ สิดทิพน (ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ)เรียบเรียง/ดนตรี: ก้า น้ำท่วม สตูดิโอ (ກ້າ ນໍ້າຖ້ວມສະຕູດິໂອ)สังกัดค่าย: UNA STUDIO

E B/D# | C#m |F#m B | E |

A B | C#m |F#m B | E |

เฮ็Eด..ใส่ใจB/D#อ้ายคักแท้C#mหล่าฆ่F#mา..อ้ายสBาคั่นเจ้าสิหEนีอ้ายทนเAห็น..เจ้าจากอ้าBยบ่ได้อิหC#mลีฮักกันดี F#mๆ .. วันนี้คือสิจากไG#m

บ่E..เอิ้นลาB/D#กันแน่บ้อC#mเจ้าถิ่F#mม..อ้ายเหงBาเว้ากับน้ำEตามาให้ความหวัAง แล้วกะมาหย่Bางจากไปบ่ลC#mทั้งเหมิดนั่นที่คบกันมF#mอ้ายอยากฮู้ว่Bา..น้องคึดC#mจั่งใด๋..

แล้วที่ผ่านมAา..สิให้เอิ้นว่BาฐานะอีหยัC#mแล้วเรื่องเคยหวัAง..สิให้มันฮ้าBงกลางทางซั่นE E7ติอุตส่าห์ฮักแท้A แต่เจ้ามาเฮ็ดBกับอ้ายจั่งซี่C#mกะเจ็บละเนาะคนดีF#m ถืกถิ่มทั้งทีB มีไผยิ้มEเป็น

A B | C#m |A B | E E7 |

E B/D# | C#m |F#m B | E B |

น้อEง..บ่เป็นB/D#อ้าย บ่ฮู้C#mดอกถืกหลF#mอก..ให้ฮัBก ให้แพงเรื่อEยมา  E7อุตส่าห์คาดหวัAง สุดท้ายเพพัBงแบบบ่เป็นC#mท่าเสียแฮงอ้ายฮักแพงปานตF#mเจ้าบ่หัวซBา จากลาอ้ายEไป

** |

กะเจ็บละเนาะคนดีF#m ถืกถิ่มทั้งทีB มีไผยิ้มEแหน่

F#m B | E |คอร์ดเพลง ผ่านมาเอี้นว่าหยัง จิมมี้ สิดทิพน (ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ)

เนื้อเพลง ผ่านมาเอี้นว่าหยัง จิมมี้ สิดทิพน (ຜ່ານມາເອີ້ນວ່າຫຍັງ ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ) เฮ็ด ใส่ใจอ้ายคักแท้หล่า ฆ่า อ้ายสาคั่นเจ้าสิหนี อ้ายทนเห็น เจ้าจากอ้ายบ่ได้อิหลี ฮักกันดีๆ วันนี้คือสิจากไป บ่ เอิ้นลากันแน่บ้อเจ้า ถิ่ม อ้ายเหงาเว้ากับน้ำตา มาให้ความหวัง แล้วกะมาหย่างจากไปบ่ลา ทั้งเหมิดนั่นที่คบกันมา อ้ายอยากฮู้ว่า น้องคึดจั่งใด๋ แล้วที่ผ่านมา สิให้เอิ้นว่าฐานะอีหยัง แล้วเรื่องเคยหวัง สิให้มันฮ้างกลางทางซั่นติ อุตส่าห์ฮักแท้ แต่เจ้ามาเฮ็ดกับอ้ายจั่งซี่ กะเจ็บละเนาะคนดี ถืกถิ่มทั้งที มีไผยิ้มเป็น น้อง บ่เป็นอ้าย บ่ฮู้ดอก ถืกหลอก ให้ฮัก ให้แพงเรื่อยมา อุตส่าห์คาดหวัง สุดท้ายเพพังแบบบ่เป็นท่า เสียแฮงอ้ายฮักแพงปานตา เจ้าบ่หัวซา จากลาอ้ายไป กะเจ็บละเนาะคนดี ถืกถิ่มทั้งที มีไผยิ้มแหน่