ที่เหลือคือรักแท้

 ป้าง นครินทร์  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ที่เหลือคือรักแท้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A#sus2 F | D#sus2 Gm | A#/D F | D#sus2 |
A#sus2 F | D#sus2 Gm | A#/D F | D#sus2 |

 A#sus2  คล้าย ๆ ว่านานF ๆ ไป ดูเหมือนD#sus2เราคงจะจืดGmจาง A#/D  ไม่พูด ไม่คุFยกันเหมือนD#sus2ก่อน

 A#sus2  ทุกครั้งที่เราFเจอกัน ไม่เหลืD#sus2อคำพูดที่ออดอ้Gmอน A#/D  มันต่างจากเรFาตอนแรก ๆD#sus2

ไม่หึA#ง ไม่หวFง ไม่เดินGmควงแขนเหมือนวันD#sus2เก่า A#  เงียบ ๆ เมื่อนั่Fงกินข้าวกันสองD#sus2คน   ไม่หวA#าน ไม่แหวFว ดู ๆGm ไปแล้วเหมือนจำD#sus2ทน   ทั้งA#ที่เมื่อก่อนโน้FนเคยหวานมาD#sus2ก..

แต่ใครจะรู้A#ไหม ที่FเหลือคือความรัGmกที่จริงD#แท้ A#  รักไม่ผันแปFรและถาวD#   หมดความหลงA#ใหล   เหลือFไว้เพียงความมั่Gmนคงแน่D#นอน A#  รักแท้มันซ่อFนอยู่ข้างในD#..

A# F | Gm D# |A# F | D# |

 A#  ไม่คิดถึงกันFเลย   เป็นเพราะรู้D#sus2ว่าเรายังอยู่Gmเคียง A#  ยังไง ยังไงF ก็ไม่ห่าD#sus2ง..

 A#  แค่เห็นสายตาFกันเอง ก็รู้D#sus2ใจโดยไม่ต้อGmงฟัง A#  อบอุ่นติดใจFอยู่ข้างD#sus2กัน

* | ** |

A# F | Gm | D# |A# F | D# |

A#sus2 | D#sus2 |A#sus2 | D#sus2 |

 A#sus2  อยู่กันมานานD#sus2แล้ว A#sus2  หมดไปแล้D#sus2วที่เคยลุ่มหลงจนลนลาน A#sus2  ก่อเกิดควาD#sus2มสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาแทนกัน A#sus2  เราจะหายD#sus2ไป เราจะไม่ทิ้งกัน   เรามีกันทุกวัน และนั้นคือรักแท้..

A# F | Gm D# |A# F | D# |
A# F | Gm D# |A# F | D# | D# |

** | ** |คอร์ดเพลง ที่เหลือคือรักแท้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง ที่เหลือคือรักแท้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ คล้ายๆว่านานๆไป ดูเหมือนเราคงจะจืดจาง ไม่พูด ไม่คุยกันเหมือนก่อน ทุกครั้งที่เราเจอกัน ไม่เหลือคำพูดที่ออดอ้อน มันต่างจากเราตอนแรกๆ ไม่หึง ไม่หวง ไม่เดินควงแขนเหมือนวันเก่า เงียบๆเมื่อนั่งกินข้าวกันสองคน ไม่หวาน ไม่แหวว ดูๆไปแล้วเหมือนจำทน ทั้งที่เมื่อก่อนโน้นเคยหวานมาก แต่ใครจะรู้ไหม ที่เหลือคือความรักที่จริงแท้ รักไม่ผันแปรและถาวร หมดความหลงใหล เหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอน รักแท้มันซ่อนอยู่ข้างใน ไม่คิดถึงกันเลย เป็นเพราะรู้ว่าเรายังอยู่เคียง ยังไง ยังไง ก็ไม่ห่าง แค่เห็นสายตากันเอง ก็รู้ใจโดยไม่ต้องฟัง อบอุ่นติดใจอยู่ข้างกัน อยู่กันมานานแล้ว หมดไปแล้วที่เคยลุ่มหลงจนลนลาน ก่อเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาแทนกัน เราจะหายไป เราจะไม่ทิ้งกัน เรามีกันทุกวัน และนั้นคือรักแท้