ไอ้ฉิบหาย

 ปี้หน้อย  เพื่อชีวิต  โควิด-19  ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไอ้ฉิบหาย ปี้หน้อย

Asus2 | Dsus2 |
Asus2 | Asus2 |

เสียเวลาฉิบหาEย.. เลF#mย..ที่ต้องเกิดมาในยุคลุEง..ตู่..

 A  เสียเวลาฉิบหาEย..เลยกูF#m   ที่ต้องอยู่กับลุงอีกนาEน..

ทรมาDนกันมาเจ็ดปีE สิ่งที่เคยC#mมีอันตรธานF#mมันยังขBmอเวลา..อีกไม่นาน อีกห้าEปีพ่อมึงตาAย..

   มึงจะอยู่เผา(พ่อ/แม่)มึงเหรD   ไอ้ฉาดเบลEอ พวกกูนี่แลอีตาA | F#m   พวกมึงกินอยู่สบาBm   กินหลากหลาEย กินจนพุงกาA A  แล้วมาบอกให้กูพอเพียD   กินลูกเหรีC#mยง กินลูกเนียง กินขี้ยาF#m   บ้านรถขายกินไปพราง Bm   ให้ลูกหลEาน..อยู่บ้านเรียนออนไลAน์

งานการก็ไม่มีทำDโควิดระยำE ยังไม่คิดกูก็เหมือนตA | F#mายทำไอไหรไม่ได้Bmจะลงทุนค้าขาEย เหยดแม่มก็หม้ายทุAต้องพึ่งแต่บัตรคนจDฟ้าหลังฝC#mน ทำไมมีแต่ฝุ่F#mลุงยังเสือกมาทวงบุญคุBmบุญคุณไอ้ไหEร พวกกูนี่นายจ้างมึA

* | ** |

บุญคุณไอ้ไหEร บุญคุณไอ้ไหรพวกกูนี่เลี้ยงดูพวกมึAคอร์ดเพลง ไอ้ฉิบหาย ปี้หน้อย

เนื้อเพลง ไอ้ฉิบหาย ปี้หน้อย เสียเวลาฉิบหาย เลย ที่ต้องเกิดมาในยุคลุง ตู่ เสียเวลาฉิบหาย เลยกู ที่ต้องอยู่กับลุงอีกนาน ทรมานกันมาเจ็ดปี สิ่งที่เคยมีอันตรธาน มันยังขอเวลา อีกไม่นาน อีกห้าปี พ่อมึงตาย มึงจะอยู่เผา(พ่อ/แม่)มึงเหรอ ไอ้ฉาดเบลอ พวกกูนี่แลอีตาย พวกมึงกินอยู่สบาย กินหลากหลาย กินจนพุงกาง แล้วมาบอกให้กูพอเพียง กินลูกเหรียง กินลูกเนียง กินขี้ยาง บ้านรถขายกินไปพรางๆให้ลูกหลาน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ งานการก็ไม่มีทำ โควิดระยำ ยังไม่คิดกูก็เหมือนตาย ทำไอไหรไม่ได้ จะลงทุนค้าขาย เหยดแม่มก็หม้ายทุน ต้องพึ่งแต่บัตรคนจน ฟ้าหลังฝน ทำไมมีแต่ฝุ่น ลุงยังเสือกมาทวงบุญคุณ บุญคุณไอ้ไหร พวกกูนี่นายจ้างมึง บุญคุณไอ้ไหร บุญคุณไอ้ไหร พวกกูนี่เลี้ยงดูพวกมึง