เสรีอัญชัน

 Phumin  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสรีอัญชัน Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)เรียบเรียง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)สังกัดค่าย: Suem reccord (สึม)

B | C#m |F# | B |
B | C#m |F# | B |

ฉันBมีเรื่องมาบอก อยู่ที่เธC#mอจะฟัง ไม่ฟังแต่F#ถ้าเธอจะฟัง ก็ได้โปรดนั่งBข้าง ๆ ฉันฉันBมีเรื่องมาเล่า มันเป็นเรื่องราC#mวของความงดงามแต่ก่อนF#ที่ฉันจะเล่าฉันมีคำถามBอะไรสวยกว่าเธอ   B7

เธอไม่ต้องตอEบคำถามF#ของฉันก็ไB G#mด้เพราะในคำถาC#mม ฉันมีF#คำตอบของฉันBอยู่แล้วฉันเปรียบเธอไว้EนะคนสวF#เธอดั่งดอกไม้Bชนิดหนึ่G#mที่สวC#mยงามช่วนฝัF#นเพ้อรัญBจวน

ตอBนที่ฉันยังเยาว์ พ่อแม่เอC#mาดอกไม้มอบให้สีสันF#มันงามจับใจเหมือนเป็นดอกไม้Bแทนตัวผู้หญิงเขาเรียกBมันว่าอัญชัน แต่กลับกัC#mนฉันเรียกว่าเธอไม่ว่าF#อะไรนะเออ ถ้าฉันมองเธอBเป็นดอกไม้   B7

ฉันเปรียบฉันไว้Eฉันนกน้อF#ที่บินล่องลอBยในเมฆขาG#mบินC#mเกือบถึงดวงดาF#ว แต่ไม่เคยละBสายตาจะอยู่ส่วนไหEนของของแผ่นฟ้F#ฉันยังมองหBาแค่ดอกไม้G#mอย่าเผลC#mอแมลงกวนใF#จนะอัญชัB

ฉันBเป็นนกเสรีที่จะปินไC#mปที่ใดก็ได้สูงจาF#กพื้นดินขึ้นไป สามารถบินไปBได้ทั่วแผ่นฟ้าแต่ฉันBไม่ไปดีกว่า เพราะว่านภาC#mไม่ใช่ที่ฝันแต่F#ลองมองกลับกัน ถ้าเป็นอัญชัBนอยู่ไหนก็ไปหา

 B | C#mโอF#โอ้โอ เสรีอัญBชัน B | C#mโอF#โอ้โอ เสรีอัญBชัน

* | ** | *** | **** | ***** |

Bา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลC#mา ลาลา ลาลาลาF#ลา ลาลา ลาลา เสรีอัญBชัน

Bา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลC#mา ลาลา ลาลาลาF#ลา ลาลา ลาลา เสรีอัญBชันคอร์ดเพลง เสรีอัญชัน Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี

เนื้อเพลง เสรีอัญชัน Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี ฉันมีเรื่องมาบอก อยู่ที่เธอจะฟัง ไม่ฟัง แต่ถ้าเธอจะฟัง ก็ได้โปรดนั่งข้างๆฉัน ฉันมีเรื่องมาเล่า มันเป็นเรื่องราวของความงดงาม แต่ก่อนที่ฉันจะเล่า ฉันมีคำถามอะไรสวยกว่าเธอ เธอไม่ต้องตอบคำถามของฉันก็ได้ เพราะในคำถาม ฉันมีคำตอบของฉันอยู่แล้ว ฉันเปรียบเธอไว้นะคนสวย เธอดั่งดอกไม้ชนิดหนึ่ง ที่สวยงามช่วนฝันเพ้อรัญจวน ตอนที่ฉันยังเยาว์ พ่อแม่เอาดอกไม้มอบให้ สีสันมันงามจับใจ เหมือนเป็นดอกไม้แทนตัวผู้หญิง เขาเรียกมันว่าอัญชัน แต่กลับกันฉันเรียกว่าเธอ ไม่ว่าอะไรนะเออ ถ้าฉันมองเธอเป็นดอกไม้ ฉันเปรียบฉันไว้ฉันนกน้อย ที่บินล่องลอยในเมฆขาว บินเกือบถึงดวงดาว แต่ไม่เคยละสายตา จะอยู่ส่วนไหนของของแผ่นฟ้า ฉันยังมองหาแค่ดอกไม้ อย่าเผลอแมลงกวนใจนะอัญชัน ฉันเป็นนกเสรีที่จะปินไปที่ใดก็ได้ สูงจากพื้นดินขึ้นไป สามารถบินไปได้ทั่วแผ่นฟ้า แต่ฉันไม่ไปดีกว่า เพราะว่านภาไม่ใช่ที่ฝัน แต่ลองมองกลับกัน ถ้าเป็นอัญชันอยู่ไหนก็ไปหา โอโอ้โอ เสรีอัญชัน โอโอ้โอ เสรีอัญชัน ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลา ลาลา ลาลา ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอัญชัน ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลา ลาลา ลาลา ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอัญชัน


แรงบันดาลใจของเพลง การเขียนเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ซึ่งความรักของฝ่ายชายเฉกเช่นนกที่บินเสรี และความรักของสตรีสวยงามเปรียบเช่นดอกไม้