แค่ลบไม่ได้ลืม

 ป๊อกแป๊ก พันธ์ครุฑ  สตริง  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แค่ลบไม่ได้ลืม ป๊อกแป๊ก พันธ์ครุฑ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: พ๊อก บิ๊กอายส์ติดต่องานแสดง: 0872977039

แม้ฉันจะลบC#ยังไง จะทิ้งG#ยังไงก็ไม่อาA#mจลืมเธอได้เลFmเธออยู่ในควาF#มทรงจำ..เหมือFmนที่เคยตอD#mนที่เรารักกัG#

C# G# | A#m Fm |F# Fm |D#m | G# |

 C#  ลบมันไปหมดแล้G#ว.. รูปเรA#mาในมือถืC# A#m  ทิ้งไปหมดแล้G#ว ดอกไม้ที่เธF#อเคยซื้อให้ C#  แชทเก่า ๆ เหล่านั้G#น ที่เรF#าคนเคยคุยกันไว้C# D#m  พยายามข่มใจG#ไม่เข้าไปอ่C#าน..

แม้ฉันF#จะทำวิธีไหน ก็ไม่อาFmจลืมเธอได้สักA#mทีอาจเป็นเพรD#mาะความดี..ที่เธF#อเคยมีให้กัG#

ดอกไม้C#ของเรา รูปถ่าG#ยของเราลบไA#mป ทิ้งไป ก็เท่Fmานั้นเธออยู่F#ในความทรงจำFmของฉันให้ลD#mบ ให้ทิ้งมัG#น ก็ไม่ทำให้ลืBม..(เธA#mอ.. โอะG# Bโอ..      อีกนานแค่ไหG#น.. โอ..)

* | ** |

D |

แม้ฉันจะลบDยังไง จะทิ้งAยังไงก็ไม่อาBmจลืมเธอได้เลF#mเธออยู่ในควาGมทรงจำ..เหมือF#mนที่เคยตอEmนที่เรารักกัA

ดอกไม้Dของเรา รูปถ่าAยของเราลบไBmป ทิ้งไป ก็เท่F#mานั้นเธออยู่GในความทรงจำF#mของฉันให้ลEmบ ให้ทิ้งมัAน ก็ไม่ทำให้ลืDม..

ให้ลEmบ ให้ทิ้งมัAน ก็ไม่ทำให้ลืม.. เธDอ..คอร์ดเพลง แค่ลบไม่ได้ลืม ป๊อกแป๊ก พันธ์ครุฑ

เนื้อเพลง แค่ลบไม่ได้ลืม ป๊อกแป๊ก พันธ์ครุฑ แม้ฉันจะลบยังไง จะทิ้งยังไง ก็ไม่อาจลืมเธอได้เลย เธออยู่ในความทรงจำ เหมือนที่เคย ตอนที่เรารักกัน ลบมันไปหมดแล้ว รูปเราในมือถือ ทิ้งไปหมดแล้ว ดอกไม้ที่เธอเคยซื้อให้ แชทเก่าๆเหล่านั้น ที่เราคนเคยคุยกันไว้ พยายามข่มใจไม่เข้าไปอ่าน แม้ฉันจะทำวิธีไหน ก็ไม่อาจลืมเธอได้สักที อาจเป็นเพราะความดี ที่เธอเคยมีให้กัน ดอกไม้ของเรา รูปถ่ายของเรา ลบไป ทิ้งไป ก็เท่านั้น เธออยู่ในความทรงจำของฉัน ให้ลบ ให้ทิ้งมัน ก็ไม่ทำให้ลืม (เธอ โอะโอ อีกนานแค่ไหน โอ ) แม้ฉันจะลบยังไง จะทิ้งยังไง ก็ไม่อาจลืมเธอได้เลย เธออยู่ในความทรงจำ เหมือนที่เคย ตอนที่เรารักกัน ดอกไม้ของเรา รูปถ่ายของเรา ลบไป ทิ้งไป ก็เท่านั้น เธออยู่ในความทรงจำของฉัน ให้ลบ ให้ทิ้งมัน ก็ไม่ทำให้ลืม ให้ลบ ให้ทิ้งมัน ก็ไม่ทำให้ลืม..เธอ