อีกคนหนึ่ง

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อีกคนหนึ่ง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | C |

ฝัDmนตั้งแต่วันวัย จะมุ่ง จะใฝ่A# รับราชการแลDmะขอปฏิญาณ ตามผลาญคนพาA#ล ภิบาลคนดี F  เขาใฝ่ดีจบการศึกษA#า..สูงใหญ่ F  สมตั้งใจรับใช้ประชC

Dm | Dm |Dm | C |

ผ่Dmานไปเพียงห้าปี ชีวิตนี้เปลี่A#ยนแปรผันไปไกลภาDmพที่เคยฝันไว้เมื่อครั้งยังหนุ่A#ม ไม่เหลือสักอย่าง F  เขาทบทวนถึงเรื่องราวที่A#ผ่านมา F  ฝันแรงกล้าหล่นหายไปเมื่อCไร

 Gm  คนจนยากนั้นยิ่งห่างDm เอาคนพาลมาเป็นมิตร A#  เหลือความคิดแค่สะสมเงิC Gm  ข่มเหงคนผู้ด้อยกว่Dmา อุดมการณ์เหยียบจมมิด A#  ตัวอุทิศรับใช้คนโกC

Dmอ้.. เขาA#ไปไกลเหลือเกิน Dm  โอ้.. เขาA#ไปไกลเหลือเกิน Dm  โอ้.. เขาA#ไปไกลเหลือเกิน

Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | A# |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

* | ** | ** |

Dm | Dm |A# | A# |คอร์ดเพลง อีกคนหนึ่ง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง อีกคนหนึ่ง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ฝันตั้งแต่วันวัย จะมุ่ง จะใฝ่ รับราชการ และขอปฏิญาณ ตามผลาญคนพาล ภิบาลคนดี เขาใฝ่ดีจบการศึกษา สูงใหญ่ สมตั้งใจรับใช้ประชา ผ่านไปเพียงห้าปี ชีวิตนี้เปลี่ยนแปรผันไปไกล ภาพที่เคยฝันไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม ไม่เหลือสักอย่าง เขาทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ฝันแรงกล้าหล่นหายไปเมื่อไร คนจนยากนั้นยิ่งห่าง เอาคนพาลมาเป็นมิตร เหลือความคิดแค่สะสมเงิน ข่มเหงคนผู้ด้อยกว่า อุดมการณ์เหยียบจมมิด ตัวอุทิศรับใช้คนโกง โอ้ เขาไปไกลเหลือเกิน โอ้ เขาไปไกลเหลือเกิน โอ้ เขาไปไกลเหลือเกิน


บทเพลงเสียดสีข้าราชการ ที่ 'ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์' เขียนขึ้นมามากกว่า 20 ปี แต่ยังสามารถใช้สะท้อนภาพของกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนได้ดีในปัจจุบัน จากอัลบั้ม สุดใจฝัน ปี พ.ศ.254