นักร้องบ้านนอก

 พุ่มพวง ดวงจันทร์  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

A# Dm | Gm |A# F | A# |

เมื่อสุA#ริยน..Dm     ย่ำGmสนธยาหมู่นกGmกาก็บินมาCm Fสู่รังให้มาA#คิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัGmป่านฉะนี้DmคงคอยหวัGmเมื่อไหร่จะกลับบ้านGmนา..

มาอยู่เมืองกรุA#ง ใจก็มุ่Dmงแต่อยากGmจะดังด้วยความหวัGmง อยากจะเป็นดCm Fาราลำบาก A#ลำบน ก็จะทนก้มหน้Gmก่อนจะจาDmกบ้านนGmา เพื่อนมันว่Dmาให้อาGm

ก่อนจากบ้าDmนนา เพื่อนมันว่าให้ช้ำทรวDmไปเป็นนักร้องให้เขาล้Dmวงมันเจ็บในทรวงไม่หาA#ไม่เด่น ไม่ดัCmง จะไม่หันหลังกลับไCmทุกวันคืFนนอนร้องไห้A# อีกเมื่อไหDmร่จะโชคGmดี

เมื่อสุA#ริยน.. Dm      ย่ำGmสนธยาจะกลับบ้านนGmาตอนชื่อเสียงเCm FรามีจะยากA# จะจน ถึงอด จะทนเต็มที่Gmนักร้องบ้านนDmอกคนนี้Gmจะกล่อมน้อDmงพี่และแฟนGmเพลง

A# Dm | Gm |Gm | Cm F |
A# | Gm Dm |Gm Dm | Gm |

* | ** |

Cm Dm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ เมื่อสุริยน ย่ำสนธยา หมู่นกกาก็บินมาสู่รัง ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง ป่านฉะนี้คงคอยหวัง เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา มาอยู่เมืองกรุง ใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง ด้วยความหวัง อยากจะเป็นดารา ลำบาก ลำบน ก็จะทนก้มหน้า ก่อนจะจากบ้านนา เพื่อนมันว่าให้อาย ก่อนจากบ้านนา เพื่อนมันว่าให้ช้ำทรวง ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง มันเจ็บในทรวงไม่หาย ไม่เด่น ไม่ดัง จะไม่หันหลังกลับไป ทุกวันคืนนอนร้องไห้ อีกเมื่อไหร่จะโชคดี เมื่อสุริยน ย่ำสนธยา จะกลับบ้านนาตอนชื่อเสียงเรามี จะยาก จะจน ถึงอด จะทนเต็มที่ นักร้องบ้านนอกคนนี้ จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลง