มีเมียเด็ก

 พรศักดิ์ ส่องแสง  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มีเมียเด็ก พรศักดิ์ ส่องแสง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพฑูรย์ ขันทองเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคาม

Am | Am |Am | Am |

C | Am |C | Em |
Am | Dm |Em | Am |

มีเมียเด็Cก ต้องหมั่นตรวจEmเช็คร่างกาAmไม่ต้องนึกอาCย เป็นลูกผู้ชาAmย..ต้องEmกล้าอย่าไปตะแบAmง ในเมื่อเรี่ยวแรงโรยรDmร่ายกายไม่ไหAmว ก็ต้องอาศัยโด๊บยDmมีคู่นอนอ่อนGกว่า ต้องหาEmยาบำรุAmง..

มีเมียเด็Cก ขาว ๆ เล็ก ๆEm บาง Amต้องคอยระวัCง เพราะชายต่างEmหวัง ใจมุ่Amได้เมียคราAmวหลาน ส่วนตัวผมนั้นคราDmวลุงต้องคอยห่วงใAmย เหมือนพวกป่าไม้หวงซุDmไม่คอยชำเลืGองเดี๋ยวเรื่องยุ่Emเพราะหนุ่มต่างมุ่GงหมายปAmอง..

ผมได้เมียCเด็ก ตามสเป็คต้องการแต่น่ารำคาญC เพราะมีพวกมาAmร..คอยจ้Emองหนุ่ม ๆ อิจฉAmา มันจ้องจะมาลิ้มลอDmอย่ามัวแต่เมAmา นั่งกินเหล้ายาดอDmถ้าเผลอเรGอ ไม่สอดส่อEmเดี๋ยวพวกแมวมอGงคว้าAmไป

มีเมียเด็Cก ต้องหมั่นตรวจเช็EmคใครโทรมAmอย่าเอาหูไปนCา และอย่าเอาตAmาไปไร่Emได้เมียยังสาAmว โบราณกล่าวอย่าไว้ใDmควายไม่ล้อมคอAmก โบราณบอกจะเสียใDmถ้าถูกขโมยลักไปC จะเอาควายEmไหนไถAmนา

C | C Am |Em | Am |

* | ** |

C Em | Am | ( x2 )คอร์ดเพลง มีเมียเด็ก พรศักดิ์ ส่องแสง

เนื้อเพลง มีเมียเด็ก พรศักดิ์ ส่องแสง มีเมียเด็ก ต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกาย ไม่ต้องนึกอาย เป็นลูกผู้ชาย ต้องกล้า อย่าไปตะแบง ในเมื่อเรี่ยวแรงโรยรา ร่ายกายไม่ไหว ก็ต้องอาศัยโด๊บยา มีคู่นอนอ่อนกว่า ต้องหายาบำรุง มีเมียเด็ก ขาวๆเล็กๆบางๆต้องคอยระวัง เพราะชายต่างหวัง ใจมุ่ง ได้เมียคราวหลาน ส่วนตัวผมนั้นคราวลุง ต้องคอยห่วงใย เหมือนพวกป่าไม้หวงซุง ไม่คอยชำเลืองเดี๋ยวเรื่องยุ่ง เพราะหนุ่มต่างมุ่งหมายปอง ผมได้เมียเด็ก ตามสเป็คต้องการ แต่น่ารำคาญ เพราะมีพวกมาร คอยจ้อง หนุ่มๆอิจฉา มันจ้องจะมาลิ้มลอง อย่ามัวแต่เมา นั่งกินเหล้ายาดอง ถ้าเผลอเรอ ไม่สอดส่อง เดี๋ยวพวกแมวมองคว้าไป มีเมียเด็ก ต้องหมั่นตรวจเช็คใครโทรมา อย่าเอาหูไปนา และอย่าเอาตาไปไร่ ได้เมียยังสาว โบราณกล่าวอย่าไว้ใจ ควายไม่ล้อมคอก โบราณบอกจะเสียใจ ถ้าถูกขโมยลักไป จะเอาควายไหนไถนา