สองกายหนึ่งใจ

 PORZAX  STS 73  แร็พ  อีสาน  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สองกายหนึ่งใจ PORZAX Ft.STS 73
เนื้อร้อง/ทำนอง: PORZAXโปรดิวเซอร์: NATTAKAN

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

 F  ตั้งแต่ที่เจอโอ้ใจมันสั่Cน เธอทำฉันหวั่นดวงใจDm   มันกินไม่ได้ แถมนอนไม่หลัA#   กระส่าย กระสับ หนอหัวใจ F  เอารูปเธอตั้งบนโทรสัCพท์   เปิดดูก่อนหลับตานอDm   เหมือนมีมนตราสะกดลงมA#   ในโลกท้องฟ้าจำลอง

 F  พี่เป็นธรรมดา บ่มีไผสC   โอ้แม่น้องหน้ามนคงบ่หันมอDm   ต่อให้เมฆบนฟ้าผ่านไปกี่ฝA#   ต่อให้หนังม้วนหนึ่งจบไปกี่ตอน F  ให้จำเอาไว้ว่าพี่จะรCอ พี่จะรอ รอ รอDm   สัญญาจากใจอะลูกผู้ชาA#ย สาวอื่นฉันจะไม่มอง

 F  ทำใจพี่หลงละเมอC มันพร่ำมัน เพ้อในทุกวันDm   ฉันไม่เคยพบ เคยเจA#อ แม้สวยดั่งเขาหิมารัน F  อยากขอให้เธอช่วยฟัCงไอ้เสียงที่ดังมาจากใจDm   ฉันยอมเธอได้หมดเลยทุกอย่A#าง   ขอเธอนั้นอย่าจากไป

 F  หน้าตาไม่ได้หล่อค่อนข้างดีC   สับสินเงินทองก็เลยไม่ค่อยมีDm   มีแค่ใจดวงน้อยโปรดเธอรับไว้A#   ไม่ต้องสวยล้นฟ้าขอแค่เข้าใจ

คงเป็นเพราะฟ้Fา..ส่งมาให้เธอได้เกิดมาคู่กับฉัCเทพเทวดาท่านกำหนดมาอย่างนั้Dmเธอไม่ต้องกลัวอันตรายหรือสิ่งใดA#ฉันคอยปกป้องเธอ ถึงแม้ตัวฉันตาย

* | ** |

แม่นางจำปีF แม่สหวีวันอย่าไปเป็นของไผ๋C เป็นของอ้ายละกันจะมีเจ้าคนเดีDmยว มีเพียงนางเท่านั้นจะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้A# จนว่าตายชั่วชีวัน

คำว่าไฟที่ว่าฮ้อFน ยังมีน้ำเป็นศัตตรูถึงหนทางจะยาวไกCล แต่ชีวิตก็ต้องสู้ดวงจันอยู่เทิงฟ้Dmา ยังมีดาวเคียงข้างอยู่แต่ว่าอ้ายบ่มีไผA# อยากได้เจ้ามาเป็นคู่

อยากเป็นคนเดียFวและสุดท้ายในทุกคืนขอเป็นคนแรCก ในทุกเช้า ในยามตื่นเจ้าเป็นคนที่สดใDmส ที่บ่คือกับคนอื่นถ้าได้ฮักกับคนไคA# จะบ่มีไผมาหลื่น

หลงฮักแต่แรกเจFอ ยังละเมอมาตลอดอยากได้เจ้าเคียงข้างกาCเคียงข้างใจ เคียงข้างปอดบรรยกาศอยู่เถียงนDmามันบ่คือกับรีสอทขอให้เจ้าพิจารณCา น้องแก้วตาสนใจบ่

* | ** |

F | C | Dm | A# | ( x2 )คอร์ดเพลง สองกายหนึ่งใจ PORZAX Ft.STS 73

เนื้อเพลง สองกายหนึ่งใจ PORZAX Ft.STS 73 ตั้งแต่ที่เจอโอ้ใจมันสั่น เธอทำฉันหวั่นดวงใจ มันกินไม่ได้ แถมนอนไม่หลับ กระส่าย กระสับ หนอหัวใจ เอารูปเธอตั้งบนโทรสัพท์ เปิดดูก่อนหลับตานอน เหมือนมีมนตราสะกดลงมา ในโลกท้องฟ้าจำลอง พี่เป็นธรรมดา บ่มีไผสน โอ้แม่น้องหน้ามนคงบ่หันมอง ต่อให้เมฆบนฟ้าผ่านไปกี่ฝน ต่อให้หนังม้วนหนึ่งจบไปกี่ตอน ให้จำเอาไว้ว่าพี่จะรอ พี่จะรอ รอ รอ สัญญาจากใจอะลูกผู้ชาย สาวอื่นฉันจะไม่มอง ทำใจพี่หลงละเมอ มันพร่ำมัน เพ้อในทุกวัน ฉันไม่เคยพบ เคยเจอ แม้สวยดั่งเขาหิมารัน อยากขอให้เธอช่วยฟังไอ้เสียงที่ดังมาจากใจ ฉันยอมเธอได้หมดเลยทุกอย่าง ขอเธอนั้นอย่าจากไป หน้าตาไม่ได้หล่อค่อนข้างดี สับสินเงินทองก็เลยไม่ค่อยมี มีแค่ใจดวงน้อยโปรดเธอรับไว้ ไม่ต้องสวยล้นฟ้าขอแค่เข้าใจ คงเป็นเพราะฟ้า ส่งมาให้เธอได้เกิดมาคู่กับฉัน เทพเทวดาท่านกำหนดมาอย่างนั้น เธอไม่ต้องกลัวอันตรายหรือสิ่งใด ฉันคอยปกป้องเธอ ถึงแม้ตัวฉันตาย แม่นางจำปี แม่สหวีวัน อย่าไปเป็นของไผ๋ เป็นของอ้ายละกัน จะมีเจ้าคนเดียว มีเพียงนางเท่านั้น จะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ จนว่าตายชั่วชีวัน คำว่าไฟที่ว่าฮ้อน ยังมีน้ำเป็นศัตตรู ถึงหนทางจะยาวไกล แต่ชีวิตก็ต้องสู้ ดวงจันอยู่เทิงฟ้า ยังมีดาวเคียงข้างอยู่ แต่ว่าอ้ายบ่มีไผ อยากได้เจ้ามาเป็นคู่ อยากเป็นคนเดียวและสุดท้ายในทุกคืน ขอเป็นคนแรก ในทุกเช้า ในยามตื่น เจ้าเป็นคนที่สดใส ที่บ่คือกับคนอื่น ถ้าได้ฮักกับคนไค จะบ่มีไผมาหลื่น หลงฮักแต่แรกเจอ ยังละเมอมาตลอด อยากได้เจ้าเคียงข้างกาย เคียงข้างใจ เคียงข้างปอด บรรยกาศอยู่เถียงนามันบ่คือกับรีสอท ขอให้เจ้าพิจารณา น้องแก้วตาสนใจบ่