แค่ได้รักก็พอ

 Pue Kai  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แค่ได้รักก็พอ Pue Kai ผือ ไก่
เนื้อร้อง/ทำนอง: PM MUSIC STUDIOเรียบเรียง/สังกัดค่าย: PM MUSIC STUDIO

C G | Am Em |F C/E | Dm G |

C G | Am Em |F C/E | Dm G |

 C  ไม่ต้องห่วงฉัGนจะเป็นอย่างไAm   ไม่ต้องห่วงฉัEmนไม่เป็นอะไF   ไม่ต้อC/Eงกังวล..อะไรDm..มากไปG C  แค่ได้รักGเธอก็พอใจAm   ไม่ได้หวัEmงอะไรมากมาF   ครั้งหนึ่C/Eงที่เธอเคยรัDmกก็ดีมากพG

 C  ถึงแม้ว่าเธอGจะทิ้งฉันไAm   ถึงแม้ว่าเธอEmจะมองข้ามไปF   ก็คนC/E ๆ นี้ยังจะดีDmกับเธอเรื่อยไปG C  ถึงแม้ว่ามันGไม่เป็นอย่างฝัAm   สุดท้ายเรEmาต้องเดินจากกัF   แต่มันC/Eก็คุ้ม..ที่เคยDmได้เป็นคนสำคัG

 C  โอ้อยากให้เธอรู้Gไว้ว่าหนึ่งคำAm   ว่าในใจEmฉันยังรักเธอที่Fสุด   และคนC/E ๆ นี้ ไม่เคยDmลืมเธอได้เลG C  จะเจ็บอีกกี่ครั้Gงฉันก็จะทAm   ถึงแม้Emว่าฉันจะปวFดร้าวสักเพียงC/Eไหน   ใจDmดวงนี้รักเธGอไม่มีเหตุผ(C)

F | Em |F | Em |Dm | G |

F | Em |Dm | G |

* | ** | *** | *** |

C G | Am Em |F C/E | Dm G |C |คอร์ดเพลง แค่ได้รักก็พอ Pue Kai ผือไก่

เนื้อเพลง แค่ได้รักก็พอ Pue Kai (ผือ ไก่) ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไร ไม่ต้องกังวล อะไร มากไป แค่ได้รักเธอก็พอใจ ไม่ได้หวังอะไรมากมาย ครั้งหนึ่งที่เธอเคยรักก็ดีมากพอ ถึงแม้ว่าเธอจะทิ้งฉันไป ถึงแม้ว่าเธอจะมองข้ามไป ก็คนๆนี้ยังจะดีกับเธอเรื่อยไป ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นอย่างฝัน สุดท้ายเราต้องเดินจากกัน แต่มันก็คุ้ม ที่เคยได้เป็นคนสำคัญ โอ้อยากให้เธอรู้ไว้ว่าหนึ่งคำ ว่าในใจฉันยังรักเธอที่สุด และคนๆนี้ ไม่เคยลืมเธอได้เลย จะเจ็บอีกกี่ครั้งฉันก็จะทน ถึงแม้ว่าฉันจะปวดร้าวสักเพียงไหน ใจดวงนี้รักเธอไม่มีเหตุผล