ปล่อยไปตามหัวใจ

 คิว สุวีระ  Flure  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปล่อยไปตามหัวใจ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์
สังกัดค่าย: Bakery Music

C# | C# |A#m | A#m |F# | F# |G# | G# |

 C#  ถามใจเธอเองหรือยัง.. A#m  ว่าใครที่เธอเลือก   คนที่เธอคบF#อยู่ กับคนที่เพิ่งรู้จัก   แต่เธอกลับรักG#เขาเท่ากัน ๆ

 C#  รู้ดีว่าเธอกลุ้มใจ A#m  เพราะการเลือกใครสักคน   และเป็นคนF#ที่ดีทุกอย่าง กับอีกคนที่ใช่ทุกอย่าง   ฉันรู้G#ว่าเธอสับสน

 D#m  แต่หากว่ามันยิ่งนานยิ่งเจ็บ   ยิ่งทำF#ร้ายใจ ทุกข์ทน D#m  ต้องมีสักคนที่จะต้องเจ็บ   ก็อย่างน้อF#ยเพื่อให้มีใครหลุดพ้น

ปล่อยไปตามหัวใจC#..เลือกรักใครสักคA#mน..ไม่ต้องคิดF#คำนึงถึงเหตุผลเลือกคG#นที่เธอต้องการ

ปล่อยไปตามหัวใจC#..และรักเขาให้นานA#m ๆ ..เพราะแม้ว่าคนที่เหลืF#อ..นั้นจะคือตัวฉันก็ดีกว่ารักเรานั้G#น.. เป็นอย่างนี้

C# | C# |A#m | A#m |F# | F# |G# | G# |

* | ** |

C# | C# |C# | C# |
C# | C# |C# | C# |C# |คอร์ดเพลง ปล่อยไปตามหัวใจ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์

เนื้อเพลง ปล่อยไปตามหัวใจ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์ ถามใจเธอเองหรือยัง ว่าใครที่เธอเลือก คนที่เธอคบอยู่ กับคนที่เพิ่งรู้จัก แต่เธอกลับรักเขาเท่ากันๆ รู้ดีว่าเธอกลุ้มใจ เพราะการเลือกใครสักคน และเป็นคนที่ดีทุกอย่าง กับอีกคนที่ใช่ทุกอย่าง ฉันรู้ว่าเธอสับสน แต่หากว่ามันยิ่งนานยิ่งเจ็บ ยิ่งทำร้ายใจ ทุกข์ทน ต้องมีสักคนที่จะต้องเจ็บ ก็อย่างน้อยเพื่อให้มีใครหลุดพ้น ปล่อยไปตามหัวใจ เลือกรักใครสักคน ไม่ต้องคิดคำนึงถึงเหตุผล เลือกคนที่เธอต้องการ ปล่อยไปตามหัวใจ และรักเขาให้นานๆ เพราะแม้ว่าคนที่เหลือ นั้นจะคือตัวฉัน ก็ดีกว่ารักเรานั้น เป็นอย่างนี้