ยื้อ

 คิว สุวีระ  Flure  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยื้อ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์

C# | B |C# | B |
C# | B |C# | B |

 G#  เพราะเวลาที่ผ่านมC#   เธอได้ทำใG#ห้ชีวิตฉันมีคุณค่C# G#  แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปC#   ใจของเธG#อ..ก็เริ่มห่างออกไปช้า ๆC# ..

อยากจะมีA#mคำบางคำ..จะบอกให้เธอCmไม่จากไปอยากบอกให้เธอA#mได้รับรู้..ว่าฉันนั้นรักCmเธอเท่าไรแต่ว่าเวลA#mามันยังเดิน..ไปสู่ความจริCmงที่ปวดใจอยากฉุดรั้งC#ยั้งเอาไว้ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าC#ย..

ฉัG#นก็รู้สักวันต้องจบC#ลงและชีวิG#ต..ก็คงกลับไปเหมือนC#เก่ายื้G#อ ฉันยื้อไม่ให้เธอจากC#ไปจะฉุดรั้งG#เอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากเรC#า..

 G#  ทุกครั้งที่คิดจะตัดใจC#   ไปให้ห่าG#ง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหC#ม่ G#  ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจC#   เมื่อตัวฉัG#นเมื่อใจฉัน..ไม่ยอมรัC#

* | ** |

 E  พยายามจะลืมเท่าไร   แต่ว่าใจF#มันยังไม่ยอมที่จะรับ E  ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย   จึงอยากจะขD#อ ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง..

C# | F# |C# | F# |
C# | F# |C# | F# |

* |

ฉัC#นก็รู้สักวันต้องจบF#ลงและชีวิC#ต..ก็คงกลับไปเหมือนF#เก่ายื้C#อ ฉันยื้อไม่ให้เธอจากF#ไปจะฉุดรั้งC#เอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากเรF#า..

C# | F# |C# | B |

ยื้A#mอ ฉันยื้อ ฉันยื้A#mM7อ ฉันยื้อฉันยื้G#อ ฉันยื้อ ฉันยื้E D#

C# | B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ยื้อ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์

เนื้อเพลง ยื้อ Q Flure คิว สุวีระ วงฟลัวร์ เพราะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่า แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป ใจของเธอ ก็เริ่มห่างออกไปช้าๆ อยากจะมีคำบางคำ จะบอกให้เธอไม่จากไป อยากบอกให้เธอได้รับรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไร แต่ว่าเวลามันยังเดิน ไปสู่ความจริงที่ปวดใจ อยากฉุดรั้งยั้งเอาไว้ ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าย ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิต ก็คงกลับไปเหมือนเก่า ยื้อ ฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากเรา ทุกครั้งที่คิดจะตัดใจ ไปให้ห่าง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่ ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจ เมื่อตัวฉันเมื่อใจฉัน ไม่ยอมรับ พยายามจะลืมเท่าไร แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมที่จะรับ ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย จึงอยากจะขอ ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิต ก็คงกลับไปเหมือนเก่า ยื้อ ฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ ไม่ให้เธอไปจากเรา ยื้อ ฉันยื้อ ฉันยื้อ ฉันยื้อ ฉันยื้อ ฉันยื้อ ฉันยื้อ