แรกๆ

 วงริสแบนด์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แรกๆ วงริสแบนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์ดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, Kok Jaturusสังกัดค่าย: Softmoon Musicติดต่องานแสดง: 0623849355

E | C#m |A | B |

นี่แหละหนEารสชาติของความรักทำให้ยิ้C#mมและมีน้ำตาทั้งดีร้าAยปนเปกันไปกับวันเวBลา

ทุกข์ไม่มีAใครอยากเจBอ เจ็บปวดไม่G#mมีใครโหยหC#mา..ทุก ๆ คF#mน ล้วนปรารถนBา..ได้มาแค่สุขEใจ

อยู่กับตัวเอF#mงมาตลอดชีวิตเขาเพียงผ่านเข้ามาG#mแค่ไม่กี่เดือนอย่าเพิ่งคิดAว่าเขาเป็นเหมืBอนโลกทั้งEใบเลิกฟูมฟาF#mยฟุ้งซ่านเถอะนBมองตัวเอG#mงแล้วทบทวนC#mใหม่จะเข้าใจAอะไร..ได้มากมายกว่านี้B..

เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไหAไม่มีอะไรที่มันแน่G#mนอนชีวิตจริงไม่เหมือนละคF#mสุดท้ายลงเอยBด้วยความเข้Eาใจแต่ความเป็นจริงที่เห็Aน เมื่อคนBหมดรักชีวิตจริG#mงคือการจากไC#mป..

แรก ๆA อะไรก็งดงาม หมดใจก็เท่าBนั้นนี่แหละหนาใจคน

E | B |

A | A |C#m | A | B C#m |

A B | G#m C#m |F#m B | E |

* |

นี่แหละหนAาใจคน แรก ๆ อะไรก็งดงาBม..

** |

นี่แหละหนAาใจคน แรก ๆ อะไรก็งดงาBม..หมดใจจากไปก็เท่าEนั้น..

*** |คอร์ดเพลง แรกๆ วงริสแบนด์

เนื้อเพลง แรกๆ วงริสแบนด์ นี่แหละหนารสชาติของความรัก ทำให้ยิ้มและมีน้ำตา ทั้งดีร้ายปนเปกันไปกับวันเวลา ทุกข์ไม่มีใครอยากเจอ เจ็บปวดไม่มีใครโหยหา ทุกๆคน ล้วนปรารถนา ได้มาแค่สุขใจ อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิต เขาเพียงผ่านเข้ามาแค่ไม่กี่เดือน อย่าเพิ่งคิดว่าเขาเป็นเหมือนโลกทั้งใบ เลิกฟูมฟายฟุ้งซ่านเถอะนะ มองตัวเองแล้วทบทวนใหม่ จะเข้าใจอะไร ได้มากมายกว่านี้ เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไหว ไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ชีวิตจริงไม่เหมือนละคร สุดท้ายลงเอยด้วยความเข้าใจ แต่ความเป็นจริงที่เห็น เมื่อคนหมดรัก ชีวิตจริงคือการจากไป แรกๆอะไรก็งดงาม หมดใจก็เท่านั้น นี่แหละหนาใจคน นี่แหละหนาใจคน แรกๆอะไรก็งดงาม นี่แหละหนาใจคน แรกๆอะไรก็งดงาม หมดใจจากไปก็เท่านั้น