แม่ช่อกัญชา

 คณะขวัญใจ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แม่ช่อกัญชา ชีวิน ขวัญใจคนเดิม คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญโปรดิวเซอร์: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง/ดนตรี: จงมีพร อุดรชัยประจักษ์สังกัดค่าย: มีเราเร็คคอร์ด

F | Gm |Dm | Dm |
F | Gm |F | F |

คิดถึงแม่ช่อกัFญชาโอ้กัลยAmา น้องนางบ้านนาขอDmงพี่ขวัญใจคนเดิมคนดีFจากน้องหลายปีC เข้ากรุงมาเป็นนักร้อF

นั่งบอขอสอเดินสาDmใจลอยไป คิดถึงฝั่งFคลองเคยนั่งยำเนื้อกับน้อDmเป็นกับข้าวเย็Gmน..แกล้มตะวันสนCธยา..

พี่เองก็ยังไม่ดัFยอดวิวไม่ปัAmง ปิดวิกเล่นโฟล์คล้อDmมผ้าเคยคิดจำนำกีตาร์Fซื้อตั๋วกลับนCา ไปหาแก้วตาที่รัF

นายห้างเช่าห้องให้นอDmเสื่อกับหมอนพอได้พิงพัFฝันว่าได้กอดยอดรัDmก ดั่งเพ็ญแจ่มพักCตร์อยู่ในอ้อมแขนจนเช้F

เธอคือขวัญใจคนเดิDmม ขวัญใจคนดีCกอดที สองที ก็Dmเมาแม่ช่อกัญชาตาเหงFพี่เพ้อถึงเจ้Dmา มองเดือนกับดาวคืนFนี้รออีกหน่อยนะกานDmดาหากเข้าพรรษCา ถ้างานร้องเพลงไม่DmมีจะไปหนุนตักคนFดีชวนมาไถนCา ครองรักที่ทุ่งรวFงทอง.C | F.

คิดถึงแม่ช่อกัญชFอยากกอดกานAmดา.. แนบนอนนุ่มเนื้Dmอในห้องเสียดายพี่จนเงินทอFเลยไม่สมปอCง เพราะสินสอดยังไม่Fมีนักร้องลูกทุ่งพุ่งลDmยังไม่โด่งไม่ดังซักทีFหากโชคชะตาปรDmาณี คงมีพิธีC..แต่งกับแม่ช่อกัญFชา

Dm | F |C | Dm |
F | Gm |C | F |

* | ** |

Gm C | F |คอร์ดเพลง แม่ช่อกัญชา ชีวิน ขวัญใจคนเดิม คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง แม่ช่อกัญชา ชีวิน คณะขวัญใจ คิดถึงแม่ช่อกัญชา โอ้กัลยา น้องนางบ้านนาของพี่ ขวัญใจคนเดิมคนดี จากน้องหลายปี เข้ากรุงมาเป็นนักร้อง นั่งบอขอสอเดินสาย ใจลอยไป คิดถึงฝั่งคลอง เคยนั่งยำเนื้อกับน้อง เป็นกับข้าวเย็น แกล้มตะวันสนธยา พี่เองก็ยังไม่ดัง ยอดวิวไม่ปัง ปิดวิกเล่นโฟล์คล้อมผ้า เคยคิดจำนำกีตาร์ ซื้อตั๋วกลับนา ไปหาแก้วตาที่รัก นายห้างเช่าห้องให้นอน เสื่อกับหมอนพอได้พิงพัก ฝันว่าได้กอดยอดรัก ดั่งเพ็ญแจ่มพักตร์ อยู่ในอ้อมแขนจนเช้า เธอคือขวัญใจคนเดิม ขวัญใจคนดี กอดที สองที ก็เมา แม่ช่อกัญชาตาเหงา พี่เพ้อถึงเจ้า มองเดือนกับดาวคืนนี้ รออีกหน่อยนะกานดา หากเข้าพรรษา ถ้างานร้องเพลงไม่มี จะไปหนุนตักคนดี ชวนมาไถนา ครองรักที่ทุ่งรวงทอง คิดถึงแม่ช่อกัญชา อยากกอดกานดา แนบนอนนุ่มเนื้อในห้อง เสียดายพี่จนเงินทอง เลยไม่สมปอง เพราะสินสอดยังไม่มี นักร้องลูกทุ่งพุ่งลง ยังไม่โด่งไม่ดังซักที หากโชคชะตาปราณี คงมีพิธี แต่งกับแม่ช่อกัญชา