อย่ามากมาย

 Siska  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่ามากมาย Siska Kamikaze กามิกาเซ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: STERเรียบเรียง: ณัฐวัฒน์ คนโฑแก้วสังกัดค่าย: RS

Cm | F |Dm | G |

Cm | F |Dm | Gm |
Cm | F |A# | Gm |

ฉันก็ไม่รู้Cm ไม่รู้เหมือนกัFพอเจอเธอนั้Dmนมันจะไม่สบาGแตะหน้าผากแล้Cmว เหมือนจะเป็นไข้Fมันเป็นอะไDmร..นักหนGm

เมื่อไรเธอนั้Cmนแค่หันมองมFใจสั่น มือชDmา อาการเริ่มสับGสนโมCmโหจริง ๆ คิดFแล้วก็ยิ่ง..วุ่นวาA#ย วกวน

ก็ใจมันหD# | D#mวิว..อยากจะพลิ้วลอยไปใกล้ ๆDm เธอ..   Gmเป็นอย่างนี้สักวันคงรักCmเธอ.. Fไม่อยากเจอกับเธอสักพัA#กคงดี  G

บอกใจตัวเอCmง ว่าอย่า ว่าอย่ามากมาFอย่าไปให้ท้าDmยหัวใจ จนคุมGmไม่อยู่ รวมกลัวเธอนั้Cmนจะรู้ แอบรักFเธอมาตั้งนาA#น..เท่าไรGบอกใจตัวเอCmง ว่าอย่า ว่าอย่าดิ้นรFกลับไปฝึกฝDmนวิชาควบคุGmมหัวใจทำได้Cmเมื่อไร แล้วFค่อยกลับไปหาเA# | Gmธอ

Cm | F |Dm | Gm |
Cm | F |A# | Gm |

หัวใจของฉัCmน..มันชักเกินเลFอยากลองทำเฉDmย ไม่ต้องคิดอะไรGปล่อยเป็นอย่างนี้Cm ชักไปกันใหFญ่ไม่นานใจคDmง..ละลาGmย..

ฉันควรต้องพัCmก หยุดรักสักวัFแต่กลัวว่าฉัDmนนั้นจะห้ามใจไม่GไหวกลัCmวต้องละเมอ กลัวFต้องรักเธอหมดทั้A#งหัวใจ

* | ** | ** |

ทำได้Cmเมื่อไร แล้วFค่อยกลับไปให้เA# | Gจอ

Cm | F |Dm | Gm |
Cm | F |A# | Gm |คอร์ดเพลง อย่ามากมาย Siska Kamikaze กามิกาเซ่

เนื้อเพลง อย่ามากมาย Siska Kamikaze กามิกาเซ่ ฉันก็ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกัน พอเจอเธอนั้นมันจะไม่สบาย แตะหน้าผากแล้ว เหมือนจะเป็นไข้ มันเป็นอะไร นักหนา เมื่อไรเธอนั้นแค่หันมองมา ใจสั่น มือชา อาการเริ่มสับสน โมโหจริงๆคิดแล้วก็ยิ่ง วุ่นวาย วกวน ก็ใจมันหวิว อยากจะพลิ้วลอยไปใกล้ๆเธอ เป็นอย่างนี้สักวันคงรักเธอ ไม่อยากเจอกับเธอสักพักคงดี บอกใจตัวเอง ว่าอย่า ว่าอย่ามากมาย อย่าไปให้ท้ายหัวใจ จนคุมไม่อยู่ รวม กลัวเธอนั้นจะรู้ แอบรักเธอมาตั้งนาน เท่าไร บอกใจตัวเอง ว่าอย่า ว่าอย่าดิ้นรน กลับไปฝึกฝนวิชาควบคุมหัวใจ ทำได้เมื่อไร แล้วค่อยกลับไปหาเธอ หัวใจของฉัน มันชักเกินเลย อยากลองทำเฉย ไม่ต้องคิดอะไร ปล่อยเป็นอย่างนี้ ชักไปกันใหญ่ ไม่นานใจคง ละลาย ฉันควรต้องพัก หยุดรักสักวัน แต่กลัวว่าฉันนั้นจะห้ามใจไม่ไหว กลัวต้องละเมอ กลัวต้องรักเธอหมดทั้งหัวใจ ทำได้เมื่อไร แล้วค่อยกลับไปให้เจอ