สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

 SoCool  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น So Cool โซคูล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: เหมือนเพชร อำมะระสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C E | Am |Dm | G |

เธCออย่าคิEด..ว่าฉันAmตาบอดไม่เห็Dmน..ว่าเธอไปกับใคGเธCออย่าคิE7ด..ว่าฉันAmเป็นใบ้ไม่พูดอะไรDm ไม่ใช่ไม่รู้เลG

ถ้าเธอมองว่าฉัAmนโง่งGม ไม่คิดF#dimอะไรก็เลDmยอยากบอกเธอสักคำG

เธออาจจะลืมไปแล้Cว..ว่าฉันEก็เป็นสิ่งมีAmชีวิตที่คิดได้Dmและเจ็บเป็นเหมือนเธGเธออาจจะลืมไปแล้Cว..ว่าฉันEก็มีสมอAmงและหัวใจเกิดแล้วตาDmยเหมือนกับเธอถ้าเธอยังแคFร์ก็อยากให้ทบทวG(ว่าฉันจะเป็นยังไง)

C E | Am G |Dm7 | G |

เธCออย่าคิEด..ว่าฉันAmไม่ได้ยินถ้อยคำDmที่เธอพูดกับใคGเธCออย่าคิEด..ว่าฉันAmไม่เข้าใจเหมือนไม่ได้ใช้Dm..ภาษาเดียวกับเธG

* | ** | ** |

C E | Am |Dm | G |คอร์ดเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น So Cool โซคูล

เนื้อเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น SoCool โซ คูล เธออย่าคิด ว่าฉันตาบอด ไม่เห็น ว่าเธอไปกับใคร เธออย่าคิด ว่าฉันเป็นใบ้ ไม่พูดอะไร ไม่ใช่ไม่รู้เลย ถ้าเธอมองว่าฉันโง่งม ไม่คิดอะไร ก็เลยอยากบอกเธอสักคำ เธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิต ที่คิดได้และเจ็บเป็นเหมือนเธอ เธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็มีสมองและหัวใจ เกิดแล้วตายเหมือนกับเธอ ถ้าเธอยังแคร์ก็อยากให้ทบทวน (ว่าฉันจะเป็นยังไง) เธออย่าคิด ว่าฉันไม่ได้ยิน ถ้อยคำที่เธอพูดกับใคร เธออย่าคิด ว่าฉันไม่เข้าใจ เหมือนไม่ได้ใช้ ภาษาเดียวกับเธอ


เพลงเจ็บๆของสิ่งมีชีวิต ที่ได้ cello มาเล่นกันสดๆ ในเพลง emotion แบบ So Cool เนื้อหาพูดถึงคนรัก ที่มักเป็นฝ่ายถูกกระทำ จนบางครั้งแอบสงสัยว่า เธอลืมไปหรือเปล่าว่าฉันก็มีชีวิตจิตใจไม่ได้ต่างอะไรไปจากเธอ