หัวใจกระดาษ

 ส้มโอ Stage Gighter  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ ส้มโอ Stage Gighter
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจษฎา หันช่อเรียบเรียง: กฤษณะ พุธพริ้ง, ณัฐพล พรมลาติดต่องานแสดง: 0851811822

G | Em |C | D |
G | Em |C | D | D |

ตะเกียGกตะกายทุ่มเท ทุ่มเทEmให้เธอทุกอย่างเห็นรักCของเราจืดจาง ช่องว่าDงตรงกลางหัวใจ

เฝ้าแต่Gเตินเต็มหัวใจ ให้ไEmปแต่ใจก็หวั่นเห็นรักCกร่อนลงทุกวัน ช่องว่าDงไม่เต็มสักที

ก็เติมBmลงไป แต่ใจของเธอไม่ยอมCรับก็ให้Bmเธอไป แต่ใจของเธอก็โยนCทิ้งแต่เธBmอมีใจให้ใครต่อใครกี่คนCนักและกับฉันAmเธอรัก..แค่เพียงสายลมวูบDเดียว..

เธGอ.. หัวใจกระดาEmษ..เบา ๆ ก็ขาCด.. เบา ๆ ก็ปลิDว..เธGอ.. หัวใจกระดาEmษ..เบา ๆ ก็ขาCด.. แค่ลมบางเบาก็ปลิD

เคว้งคว้าง ล่องลอย ตามสาEmยลมรักของคนเรื่อBmยไป แค่เธอพอCใจปลิวไปไม่มีพักAmเลย หัวใจไม่มีรักDเลย

G | Em |C | D | D |

แต่ยัGงจะคอยทุ่มเท ทุ่มเทEmให้เธอทุกอย่างแม้รักCของเธอจืดจาง แต่รักDของฉันมันเต็มเห็นเธGอมีรักมากมาย สุดท้าEmยไม่เหลือสักสิ่งเพราะรักCเธอไม่จริง เธอทิ้Dง เธอทำมันเอง

* | ** | *** |

หัวใจกระดG | Emาษ..หัวใจกระดC | Dาษ..

G | Em |C | D |G |คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ ส้มโอ Stage Gighter

เนื้อเพลง หัวใจกระดาษ ส้มโอ Stage Gighter ตะเกียกตะกายทุ่มเท ทุ่มเทให้เธอทุกอย่าง เห็นรักของเราจืดจาง ช่องว่างตรงกลางหัวใจ เฝ้าแต่เตินเต็มหัวใจ ให้ไปแต่ใจก็หวั่น เห็นรักกร่อนลงทุกวัน ช่องว่างไม่เต็มสักที ก็เติมลงไป แต่ใจของเธอไม่ยอมรับ ก็ให้เธอไป แต่ใจของเธอก็โยนทิ้ง แต่เธอมีใจให้ใครต่อใครกี่คนนัก และกับฉันเธอรัก แค่เพียงสายลมวูบเดียว เธอ หัวใจกระดาษ เบาๆก็ขาด เบาๆก็ปลิว เธอ หัวใจกระดาษ เบาๆก็ขาด แค่ลมบางเบาก็ปลิว เคว้งคว้าง ล่องลอย ตามสายลมรัก ของคนเรื่อยไป แค่เธอพอใจ ปลิวไปไม่มีพักเลย หัวใจไม่มีรักเลย แต่ยังจะคอยทุ่มเท ทุ่มเทให้เธอทุกอย่าง แม้รักของเธอจืดจาง แต่รักของฉันมันเต็ม เห็นเธอมีรักมากมาย สุดท้ายไม่เหลือสักสิ่ง เพราะรักเธอไม่จริง เธอทิ้ง เธอทำมันเอง หัวใจกระดาษ หัวใจกระดาษ