ฝากเขาเฮ็ดแทน

 T-REX  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทน T Rex
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์

Bm E | A |

อ้ายเป็นคนAที่น้องเคยฮัก ฮักแฮC#mง ฮักหลายเคยเป็นคBmนสำคัญในใจE..ของAน้องแต่มามื้อนี้F#m.. ทุกอย่างกะพังสC#mลายน้องพาเขBmาเข้ามาในใจE มาแทนที่อ้าA

เคยได้ทุกอย่Bmางได้กอด ได้หอม ได้เป็นเจ้C#mาของแต่มามื้อนี้Dน้องมีเขาแล้Dmว อ้ายคงEต้องไป..

ให้น้องกอดเขAาคืออ้ายกอดน้องฝากเขาเฮ็ดแทC#mนแหน่แก้มที่เคยหอBmม ปากที่เคยจูบ ฝากเขาสาEนต่อให้น้องบอกเขAาว่าอ้ายยกให้แค่เศษของเหลืC#mอที่เคยใF#mช้เก็บไว้Bmกะเฮ็ดหยังบ่ได้E ฝากเขาไปถิ่มAแหน่  (E)

A | C#m |Bm E | A A7 |
F#m | C#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

เก็บไว้Bmกะเฮ็ดหยังบ่ได้E ฝากเขาไปถิ่มDแหน่.. Dm

A |คอร์ดเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทน T Rex

เนื้อเพลง ฝากเขาเฮ็ดแทน T Rex อ้ายเป็นคนที่น้องเคยฮัก ฮักแฮง ฮักหลาย เคยเป็นคนสำคัญในใจ ของน้อง แต่มามื้อนี้ ทุกอย่างกะพังสลาย น้องพาเขาเข้ามาในใจ มาแทนที่อ้าย เคยได้ทุกอย่าง ได้กอด ได้หอม ได้เป็นเจ้าของ แต่มามื้อนี้น้องมีเขาแล้ว อ้ายคงต้องไป ให้น้องกอดเขาคืออ้ายกอดน้อง ฝากเขาเฮ็ดแทนแหน่ แก้มที่เคยหอม ปากที่เคยจูบ ฝากเขาสานต่อ ให้น้องบอกเขาว่าอ้ายยกให้ แค่เศษของเหลือที่เคยใช้ เก็บไว้กะเฮ็ดหยังบ่ได้ ฝากเขาไปถิ่มแหน่ เก็บไว้กะเฮ็ดหยังบ่ได้ ฝากเขาไปถิ่มแหน่