เดอะแบก (Baggage)

 Tilly Birds  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เดอะแบก (Baggage) Tilly Birds
เนื้อร้อง: Anuroth Ketlekha (3rd), Chamil Arin, BABEPOOMทำนอง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti), Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti)โปรดิวเซอร์: Nutdanai Chuchat (BILLbilly01)สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

C#m | C#m |B | B |
C#m | C#m |B | B |

หนัC#mกเหมือนกันนะ แบกความสัมพันBธ์เอาไว้เหนื่C#mอยเหมือนกันไหม เพราะว่าฉันเริ่Bมจะไม่ไหว

เรC#mาทะเลาะกันทุกเวลารอยยิ้มเริ่มกลาBยเป็นน้ำตาทุก ๆ วัC#mนก็มีแต่ปัญหาและมีแค่ฉัBน แค่ฉันที่พยายาม

จะแบC#mกไว้ แบกไว้แม้ว่าข้างในแทบไม่Bไหว ไม่ไหวเลยหัวใจที่มีก็แหลกC#mไป แหลกไปรักเรามันไม่เป็นB..อย่างที่เคย

ใจมันขอร้Aอง.. ให้ฉันพBเพราะเธอไม่พร้C#mอม.. ที่จะไปBต่อแขนยังคงแบAก แต่หัวใจแทบแหลBอยากปล่อยและวาC#mงรักลงสักทีB

ได้แต่ประคอAง.. ไม่ให้พัBเพราะใจของฉันC#mยังอยากให้เราไปด้วยBกันแขนยังคงแบAก แต่หัวใจแทบแหลBอยากปล่อยและวาC#mงรักลง วางBรักลงสักที(C#m)

ขอแค่นี้C#m เราคุยกันได้ไหมเธอชอบวิ่งหBนี และทิ้งฉันเอาไว้เลิกกันเป็นพันC#mครั้งและในทุก ๆ ครั้ง ก็มีเพียงแค่ฉันที่ยังคงBมีความหวัง..ให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง

ฉันเลยแบกC#mไว้ แบกไว้แม้ว่าข้างในแทบไม่Bไหว ไม่ไหวเลยหัวใจที่มีก็แหลC#mกไป แหลกไปรักเรามันไม่เป็Bน..อย่างที่เคย..

* | ** |

พอAแล้วสักที มันไม่C#mมีความหมายยอG#mมรับสักที เราไม่G#7มีความหมายถ้F#mามันพังEแล้ว..  B/D#แบกไว้C#mเพื่ออะBไร

พอAแล้วสักที หยุดทำC#mดีได้แล้วยอG#mมรับสักที มันไม่G#7ดีขึ้นแล้วแค่F#mทิ้งใจไป วางรักBลงได้ไหม..

A | B |C#m | C#m |
A | B |C#m | C#m |

A | B |C#m | C#m |

แบAกไว้ แบกไว้.B | C#m | C#m.แบAกไว้ แบกไว้.B | C#m | C#m.แบAกไว้ แบกไว้..  BแบC#mกไว้ แบกไว้..

ใจมันขอร้Aอง.. ให้ฉันพBเพราะเธอไม่พร้C#mอม.. ที่จะไปต่อแขนยังคงแบAก แต่หัวใจแทบแหลBอยากปล่อยและวาC#mงรักลงสักที

ได้แต่ประคอAง.. ไม่ให้พัBแต่ต้องยอมรับC#mมัน เมื่อเราถึงทางตันไม่ต้องไปแบAก ให้หัวใจมันแหลBต้องปล่อยและวาC#mงรักลง วางBรักลง สักที

C#m | C#m | B | B | ( x2 ) | C#m |คอร์ดเพลง เดอะแบก (The Bagg) Tilly Birds

เนื้อเพลง เดอะแบก Tilly Birds หนักเหมือนกันนะ แบกความสัมพันธ์เอาไว้ เหนื่อยเหมือนกันไหม เพราะว่าฉันเริ่มจะไม่ไหว เราทะเลาะกันทุกเวลา รอยยิ้มเริ่มกลายเป็นน้ำตา ทุกๆวันก็มีแต่ปัญหา และมีแค่ฉัน แค่ฉันที่พยายาม จะแบกไว้ แบกไว้ แม้ว่าข้างในแทบไม่ไหว ไม่ไหวเลย หัวใจที่มีก็แหลกไป แหลกไป รักเรามันไม่เป็น อย่างที่เคย ใจมันขอร้อง ให้ฉันพอ เพราะเธอไม่พร้อม ที่จะไปต่อ แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก อยากปล่อยและวางรักลงสักที ได้แต่ประคอง ไม่ให้พัง เพราะใจของฉันยังอยากให้เราไปด้วยกัน แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก อยากปล่อยและวางรักลง วางรักลงสักที ขอแค่นี้ เราคุยกันได้ไหม เธอชอบวิ่งหนี และทิ้งฉันเอาไว้ เลิกกันเป็นพันครั้ง และในทุกๆครั้ง ก็มีเพียงแค่ฉัน ที่ยังคงมีความหวัง ให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง ฉันเลยแบกไว้ แบกไว้ แม้ว่าข้างในแทบไม่ไหว ไม่ไหวเลย หัวใจที่มีก็แหลกไป แหลกไป รักเรามันไม่เป็น อย่างที่เคย พอแล้วสักที มันไม่มีความหมาย ยอมรับสักที เราไม่มีความหมาย ถ้ามันพังแล้ว แบกไว้เพื่ออะไร พอแล้วสักที หยุดทำดีได้แล้ว ยอมรับสักที มันไม่ดีขึ้นแล้ว แค่ทิ้งใจไป วางรักลงได้ไหม แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ แบกไว้ ใจมันขอร้อง ให้ฉันพอ เพราะเธอไม่พร้อม ที่จะไปต่อ แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก อยากปล่อยและวางรักลงสักที ได้แต่ประคอง ไม่ให้พัง แต่ต้องยอมรับมัน เมื่อเราถึงทางตัน ไม่ต้องไปแบก ให้หัวใจมันแหลก ต้องปล่อยและวางรักลง วางรักลง สักที