ลมหายใจที่เหลือ

 โต๋เหน่อ  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมหายใจที่เหลือ โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง: โต๋เหน่อทำนอง/เรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร

G | D/F# |Em | C |

 G  หลายครั้งที่ฉันทำD/F#ให้เธอเสียใจEm   หลายครั้งที่ฉันทำDให้เธอต้องผิดCหวัง..  Bm   แต่เธอก็ยังAmไม่จากไปไหD

 G  ถึงแม้จะไม่หวาD/F#นเหมือนคนอื่น ๆEm   แต่ฉันขอหยัดยืDนทั้งกายและหัวCใจ..   Bm   ว่าจะซื่อสัตAmย์เพียงเธอแค่ผู้Dเดียว

อยากขอบคุEmณ.. ที่อยู่ข้างกันจนวัBmนนี้..และจะขอCใช้ทั้งชีวิตที่มี..ให้สAmมที่เธอให้มDา..

ลมหายใจที่เหลืGอ.. ฉันมีDไว้เพียงเพื่EmอเธอฉันมีDให้เพียงแค่Cเธอ.. Bmและมันจะเป็นAmของเธอทุกลมDหายใจที่เหลืGอ.. จะใช้Dมันทำเพื่อEmเธอจะใช้Dมันทำให้Cเธอ.. Bmนั้นมีความสุAmขจนกว่ากายนี้Dจะดับสลาย(G)ไป

G | Em D |C Bm | Am D |

 G  ถึงแม้ผิดกี่ครั้Dงเธอก็ยังให้อภัยEm   พร้อมพูดปลอบโยDนด้วยคำว่าไม่เCป็นไร.. Bm   ขอบคุณจากใจAmผู้ชายคนนี้D มัน

* | ** |

G D | G |

ลมDหายใจที่เหลืGอ.. จะใช้D/F#มันทำเพื่อเEmธอ..จะใช้Dมันทำให้Cเธอ.. BmจนAmหมดลมหายDใจ

** |

G |คอร์ดเพลง ลมหายใจที่เหลือ โต๋เหน่อ

เนื้อเพลง ลมหายใจที่เหลือ โต๋เหน่อ หลายครั้งที่ฉันทำให้เธอเสียใจ หลายครั้งที่ฉันทำให้เธอต้องผิดหวัง แต่เธอก็ยังไม่จากไปไหน ถึงแม้จะไม่หวานเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันขอหยัดยืนทั้งกายและหัวใจ ว่าจะซื่อสัตย์เพียงเธอแค่ผู้เดียว อยากขอบคุณ ที่อยู่ข้างกันจนวันนี้ และจะขอใช้ทั้งชีวิตที่มี ให้สมที่เธอให้มา ลมหายใจที่เหลือ ฉันมีไว้เพียงเพื่อเธอ ฉันมีให้เพียงแค่เธอ และมันจะเป็นของเธอ ทุกลมหายใจที่เหลือ จะใช้มันทำเพื่อเธอ จะใช้มันทำให้เธอ นั้นมีความสุขจนกว่ากายนี้จะดับสลายไป ถึงแม้ผิดกี่ครั้งเธอก็ยังให้อภัย พร้อมพูดปลอบโยนด้วยคำว่าไม่เป็นไร ขอบคุณจากใจผู้ชายคนนี้ มัน ลมหายใจที่เหลือ จะใช้มันทำเพื่อเธอ จะใช้มันทำให้เธอ จนหมดลมหายใจ