สาวนุ้ยไม่ลืม

 อันดา อาร์สยาม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาวนุ้ยไม่ลืม อันดา อาร์สยาม
เนื้อร้อง: เชน ชาโดว์ทำนอง: อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์เรียบเรียง: ธณรรถศร, เชน ชาโดว์สังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

สาวนุ้ยอยู่ไกEmล แต่ใจไม่ลืAมสะตDอยู่ กทมEm. ไม่ลืมลูกตAอ ลูกเหรีDยงสาวนุ้ยเหมือนเดิBmม ยังกินน้ำชุบแกงเลีEmยงไม่ลืมสำเนียAง..หนังลุงโนราDห์

Em A | D Bm |Em A | Bm |

G | D |A | D |

จากบ้Emาน น้องมาAร่ำเรียBmเฝ้าคอยพากเพียGร..เพื่อการศึกษAเรียนจEmบจะกลับไปพัฒนBmไม่ลืมสัญญGา..ที่ไว้ให้กัAสาวนุ้Emย..ไม่เคAยลืมตัDไม่ลอง ไม่มั่Gว.. เรื่องของพรรค์นั้AทักษิEmณแดนดินด้ามขวBmานเมืองของลูกหลาGน ยังจำAได้ดีD..

Em A | D Bm |Em A | Bm |
G | D |A | D |

อยู่ไกEmล น้องให้AสัญญDไม่ลืมบ้านนGา ลืมประเพณีAสาวนุ้Emยยังจำคำพี่ Bmไม่หลงแสงสีG ลืมวัฒนธรAรม

ลืมไหEmร น้องกะAลืมได้Dไม่ลืมเมืองใต้G ลืมลุงเท่งตาหลำAแดนดินขวานทอEmงมีแต่ของสวยงาBmความหมายค่าล้ำG..ประจำAบ้านเรDา..

Em A | Bm |G | A |
Em | Bm |G | A |

Em | Bm |G | A |
Em | Bm |G A | D |

* | ** |

Em A | D Bm |Em A | Bm |
G | D |A | D | D |คอร์ดเพลง สาวนุ้ยไม่ลืม อันดา อาร์สยาม

เนื้อเพลง สาวนุ้ยไม่ลืม อันดา อาร์สยาม สาวนุ้ยอยู่ไกล แต่ใจไม่ลืมสะตอ อยู่ กทม ไม่ลืมลูกตอ ลูกเหรียง สาวนุ้ยเหมือนเดิม ยังกินน้ำชุบแกงเลียง ไม่ลืมสำเนียง หนังลุงโนราห์ จากบ้าน น้องมาร่ำเรียน เฝ้าคอยพากเพียร เพื่อการศึกษา เรียนจบจะกลับไปพัฒนา ไม่ลืมสัญญา ที่ไว้ให้กัน สาวนุ้ย ไม่เคยลืมตัว ไม่ลอง ไม่มั่ว เรื่องของพรรค์นั้น ทักษิณแดนดินด้ามขวาน เมืองของลูกหลาน ยังจำได้ดี อยู่ไกล น้องให้สัญญา ไม่ลืมบ้านนา ลืมประเพณี สาวนุ้ยยังจำคำพี่ ไม่หลงแสงสี ลืมวัฒนธรรม ลืมไหร น้องกะลืมได้ ไม่ลืมเมืองใต้ ลืมลุงเท่งตาหลำ แดนดินขวานทองมีแต่ของสวยงาม ความหมายค่าล้ำ ประจำบ้านเรา