รถไฟ

 ไววิทย์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รถไฟ ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Praivit Sukkasem (ไปรวิทย์ สุขเกษม)

D | C |D | C |

 D  ฉันจากมาตามทางรถไD Cฟ..   หายเข้าสู่เมือD   ผ่านผู้คนตึกรามแสงไD Cฟ..   ผ่านรถ ผ่านเรืDอ..

 D  ฉันจากมาเพื่อชีวิตใหD Cม่..   เพื่อเงินและงาD   แบกความฝันของฉันเดินทาD Cง..   ไปกับรางรถไฟD..

 D  เท่าที่เด็ก จน ๆA7 คนนึงจะทำBm D  เท่าที่เด็ก จน ๆA7 คนนึงจะเป็Bm D  ให้รถไฟนำพาฉันไปC..

D | C |D | C |

 D  รถไฟเคลื่อนผ่านคืนและวัD Cน..   ผ่านเดือนและปีD   กับความฝันฉันคงรู้ดีD C..   ว่าเลื่อนลอยมาแสนDไกล..

 D  ได้เจอะคนรักและเพื่อนใหD Cม่..   ร่วมใจ ร่วมDทาง   แต่ความฝันนั้นมีหลายอย่D Cาง..   ต่างคนมีทางต้องไปD..

 D  เท่าที่เด็ก จน ๆA7 คนนึงจะทำBm D  เท่าที่เด็ก จน ๆA7 คนนึงจะเป็Bm D  เปรียบชีวิตเหมือนดังรถไฟC..

ฉัAmน.. พG/Bบ.. คC6น.. เวียนวน ทั้งขึ้Amน แลG/Bะ.. ลC6Amถ.. ไG/Bฟ.. ยัC6ง..คง.. แล่นตามรAmาง..ต่G/Bอ.. ไปC6..Amม้..เพื่G/Bอน..ลาC6จาก.. และคนรัAmก.. แยG/Bก..ย้าCย..Amถ.. ไฟG/B..  ชีC6วิต.. ยังคง.. แล่Amน.. ต่G/Bอ.. ไป.C6.

D | C |D | C |
D | C |D | C |

** | ** |

D | C |D | C |

 D  ฉันจากมาตามทางรถไD Cฟ..   หายไปกับราD   ปล่อยความหมายลับหายไกลห่D Cาง..   เดินทางต่อไป..

D | C | ( Fade Out )คอร์ดเพลง รถไฟ ไววิทย์

เนื้อเพลง รถไฟ ไววิทย์ ฉันจากมาตามทางรถไฟ หายเข้าสู่เมือง ผ่านผู้คนตึกรามแสงไฟ ผ่านรถ ผ่านเรือ ฉันจากมาเพื่อชีวิตใหม่ เพื่อเงินและงาน แบกความฝันของฉันเดินทาง ไปกับรางรถไฟ เท่าที่เด็ก จนๆคนนึงจะทำ เท่าที่เด็ก จนๆคนนึงจะเป็น ให้รถไฟนำพาฉันไป รถไฟเคลื่อนผ่านคืนและวัน ผ่านเดือนและปี กับความฝันฉันคงรู้ดี ว่าเลื่อนลอยมาแสนไกล ได้เจอะคนรักและเพื่อนใหม่ ร่วมใจ ร่วมทาง แต่ความฝันนั้นมีหลายอย่าง ต่างคนมีทางต้องไป เท่าที่เด็ก จนๆคนนึงจะทำ เท่าที่เด็ก จนๆคนนึงจะเป็น เปรียบชีวิตเหมือนดังรถไฟ ฉัน พบ คน เวียนวน ทั้งขึ้น และ ลง รถ ไฟ ยัง คง แล่นตามราง ต่อ ไป แม้ เพื่อน ลาจาก และคนรัก แยก ย้าย รถ ไฟ ชีวิต ยังคง แล่น ต่อ ไป ฉันจากมาตามทางรถไฟ หายไปกับราง ปล่อยความหมายลับหายไกลห่าง เดินทางต่อไป