อกหักเพราะรักเมีย

 ยิ่งยง ยอดบัวงาม  ลูกทุ่ง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อกหักเพราะรักเมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชษฐ์ ห่อกาญจนา

Am G | C |D7 G | C | C |

ยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้Amเคยรักเมียแน่วแFน่ ไม่แปGร..เปลี่ยนผัCเมื่อมาเจอเธFอ เก็บไปเพ้Gอจนใจไหวหวั่AmลงเอGยเรารักกัCน เบ่งบาFนอยู่ที่กลางGใจ..

วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสAmองเมียรู้ เมียจะต้อFง.. ปวดใจGเพียงไหCกลุ้มใจจริงเอFอ เก็บเธอไว้Gคงเป็นเรื่องใหAmญ่เมียคGงจะเสียใจC ขอไกลเธGอ.. ขอลCา..

ฉันต้F Emอง.. อกหักAm.. ก็เพรGาะรักเมีF   ยอมเสียเธอไปG ทั้งที่ใจCไม่ปรารถนา.. C  ฉันทำC7เธอเจ็Fบ เจ็บจนมีน้ำตC   อยากให้เธอรู้ว่Amา..ฉันช้ำอุราD7แค่ไหGน..

ยอมรับโดยดีว่ามีเจ้าขอAmความรักเราจำต้อFง..จืดจาGงห่างหาCหากบุญมีพFอ ชาติหน้าขอGรักเธอมิหน่AmายเจอกันGเมื่อสายไปC ทั้งที่ใจG..รักCกัน..

* | ** |

Am G | C |D7 G | C |คอร์ดเพลง อกหักเพราะรักเมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม

เนื้อเพลง อกหักเพราะรักเมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม ยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้ว เคยรักเมียแน่วแน่ ไม่แปร เปลี่ยนผัน เมื่อมาเจอเธอ เก็บไปเพ้อจนใจไหวหวั่น ลงเอยเรารักกัน เบ่งบานอยู่ที่กลางใจ วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสอง เมียรู้ เมียจะต้อง ปวดใจเพียงไหน กลุ้มใจจริงเออ เก็บเธอไว้คงเป็นเรื่องใหญ่ เมียคงจะเสียใจ ขอไกลเธอ ขอลา ฉันต้อง อกหัก ก็เพราะรักเมีย ยอมเสียเธอไป ทั้งที่ใจไม่ปรารถนา ฉันทำเธอเจ็บ เจ็บจนมีน้ำตา อยากให้เธอรู้ว่า ฉันช้ำอุราแค่ไหน ยอมรับโดยดีว่ามีเจ้าของ ความรักเราจำต้อง จืดจางห่างหาย หากบุญมีพอ ชาติหน้าขอรักเธอมิหน่าย เจอกันเมื่อสายไป ทั้งที่ใจรักกัน