สมศรี 1992

 ยิ่งยง ยอดบัวงาม  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สมศรี 1992 ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุฒิ วรกานต์

Fm | A#m D# | G# | G# |

ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีFmนึกว่าไปได้A#mดี โอ้ศรีน้องมาG#ขายตัวพ่อแม่อยู่นFmา.. ให้พี่มาตามหาจนทั่G#มาพบD#สภาพทูนหัG#ว ขายตัD#ว มั่วชายในบG# D# | G#าร์..

โอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเรFmศรีไม่นามัวเมA#mา.. กลิ่นคาวน้ำG#กามกามาพี่ต้องตะลึFmง คาดไม่ถึงว่าศรีจะกล้G#ติดเบอD#ร์ เขียนคิ้ว เขียนตG#า..ในตู้D#กระจกติดแอG#ร์

บอFmก..กับพี่ดี ๆ ศรีจ๋D#ชายที่เจ้าตามมFmา หรือแมงดาฉุดมาFmกันแน่ที่หลอกทูนหัG#ว มาขายตัวAdimที่ในห้องแอA#mร์หรือศรีD#เต็มใจกันแG#น่ดูเปลี่ยนแปD#รเป็นคนละคG#น..

กลับนาเถิดศรีหนีไปด้วยกัFmแล้วไปสร้างสวA#mรรค์..อยู่บ้านท้องนาหน้าG#มลอย่าหลงไฟแดFmง..ส่องสีแสงเผาหน้าเหี่ยวย่G#จะพาD#ไปรดน้ำG#มนต์ ล้างคาD#ว เป็นดาวบ้านG#นา

Fm | G# |G# D# | G# |

* | ** |

Fm | G# |G# D# | G# |คอร์ดเพลง สมศรี 1992 ยิ่งยง ยอดบัวงาม

เนื้อเพลง สมศรี 1992 ยิ่งยง ยอดบัวงาม ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปี นึกว่าไปได้ดี โอ้ศรีน้องมาขายตัว พ่อแม่อยู่นา ให้พี่มาตามหาจนทั่ว มาพบสภาพทูนหัว ขายตัว มั่วชายในบาร์ โอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเรา ศรีไม่นามัวเมา กลิ่นคาวน้ำกามกามา พี่ต้องตะลึง คาดไม่ถึงว่าศรีจะกล้า ติดเบอร์ เขียนคิ้ว เขียนตา ในตู้กระจกติดแอร์ บอก กับพี่ดีๆศรีจ๋า ชายที่เจ้าตามมา หรือแมงดาฉุดมากันแน่ ที่หลอกทูนหัว มาขายตัวที่ในห้องแอร์ หรือศรีเต็มใจกันแน่ ดูเปลี่ยนแปรเป็นคนละคน กลับนาเถิดศรีหนีไปด้วยกัน แล้วไปสร้างสวรรค์ อยู่บ้านท้องนาหน้ามล อย่าหลงไฟแดง ส่องสีแสงเผาหน้าเหี่ยวย่น จะพาไปรดน้ำมนต์ ล้างคาว เป็นดาวบ้านนา