โชคดีที่รัก

 ยอดรัก สลักใจ  ลูกกรุง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โชคดีที่รัก ยอดรัก สลักใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวนชัย ฉิมพะวงศ์

F | F |F | F |

F | F |C7 | Dm |

ลาจำลFา แม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจFพี่จนหม่นหมองครองFเศร้า รักCเราต้องขาดAmกัน

 A#  พี่ปวด ดวงใจC..   เหมือนใครเอามีA#ด..กรีCดจาบัลA#ย์

 A#  น้ำตาคนจA#น สุดทนแล้วคนดีA#   มันCสุดที่จะกลั้F   บุญทำมFา วาสนDmาพี่ไม่ทัGm   จอมขวัAmญจงสุDm   ส่วนA#พี่จะทุFกข์ น้องไม่ต้อCงฟังข่าว

F A# | Dm |

เจอคนดีF พี่นี้ก็พลอยดีใจFแต่เจอแล้วน้องร้องไFห้ หัวCใจพี่ปวดAmร้าว

 A#  พี่ห่วงจริง ๆC   รักเธอ รักยิ่A#ง  โอ้CนงเยาA#ว์

 A#  แม้บุญ เคยทำA# แต่กรรมนั่นซิมาเกA#   เลยCต้องใช้กรรมFเก่า   เป็นชาวดิFน มุ่งถวิDmลปองดGmาว   ถูกเขAmาหักอDmก อกจึA#งต้องช้ำF   เพราะกำแพCงเงินFกั้น  A#

F | F |F | F |

จงไปดีFเถิดนะ คนมีราคFพี่คนบุญน้อยด้อยค่Fา สัญญาCรักพี่เป็นหมัAm

 A#  ลาก่อนคนงาC   รักพี่โดนห้A#าม..กลCางคัA# A#  ขอพรคนจA#น..   ช่วยดลให้น้องคนดีA#.. มีCสุขรักคงมั่F   บุญทำมFา วาสนDmาพี่ไม่ทัGm   สวรรAmค์รักพี่ล่Dm   อดเชA#ยชมชู้F.. รู้Cคำเดียวว่าเศร้า

F A# | Dm |F |คอร์ดเพลง โชคดีที่รัก ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง โชคดีที่รัก ยอดรัก สลักใจ ลาจำลา แม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจน พี่จนหม่นหมองครองเศร้า รักเราต้องขาดกัน พี่ปวด ดวงใจ เหมือนใครเอามีด กรีดจาบัลย์ น้ำตาคนจน สุดทนแล้วคนดี มันสุดที่จะกลั้น บุญทำมา วาสนาพี่ไม่ทัน จอมขวัญจงสุข ส่วนพี่จะทุกข์ น้องไม่ต้องฟังข่าว เจอคนดี พี่นี้ก็พลอยดีใจ แต่เจอแล้วน้องร้องไห้ หัวใจพี่ปวดร้าว พี่ห่วงจริงๆรักเธอ รักยิ่ง โอ้นงเยาว์ แม้บุญ เคยทำ แต่กรรมนั่นซิมาเกย เลยต้องใช้กรรมเก่า เป็นชาวดิน มุ่งถวิลปองดาว ถูกเขาหักอก อกจึงต้องช้ำ เพราะกำแพงเงินกั้น จงไปดีเถิดนะ คนมีราคา พี่คนบุญน้อยด้อยค่า สัญญารักพี่เป็นหมัน ลาก่อนคนงาม รักพี่โดนห้าม กลางคัน ขอพรคนจน ช่วยดลให้น้องคนดี มีสุขรักคงมั่น บุญทำมา วาสนาพี่ไม่ทัน สวรรค์รักพี่ล่ม อดเชยชมชู้ รู้คำเดียวว่าเศร้า