คนข้างๆ (Ost. World Gas)

 Atom ชนกันต์  Twopee  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนข้างๆ Atom ชนกันต์ x Twopee (Ost. World Gas)
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือ, Twopee Southsideทำนอง: ประทีป สิริอิสสระนันท์เรียบเรียง: สร้างสรรค์ วัฒนกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Ayo just meC and my best frieEmndคือเพื่อนที่รู้ใจก็มีAmแค่ you and Iอยู่ใน eGmvery single daC7yอยู่เคียงข้างFกันทุกที่ใน everywheEmreกับรอยยิ้มที่น่าประทับDmใจแล้วเธอจะไปด้วยกันGไหม Baby what you say

เธอCเห็นขอบฟ้านั่นไหม สักFวันจะพาเธอไปบนCทางที่มี บางทีก็หกล้Fม ไม่เป็นไร

มีCเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับFมือเคียงข้างไม่ห่างแค่Cนี้ก็พอ ชีวิตก็มีครบFแล้วทุกอย่าง

 Em  อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงาDmม..ด้วยกัน   เชื่อA#ว่าวันดี ๆ มันต้องรออยู่ที่ปลายทาCง..

 F  แค่เธออยู่ข้าง ๆEm อะอาAm   ก็เปลี่ยนให้ชีวิGmตฉันไม่C7เหมือนเก่F   เธอทำให้ถนนEm..ของฉันสวยDmงาม..  G F  ในวันที่เราเริ่Emม..เดินทาAm   แค่เพียงมีเธอเดิGmนกับฉัC7นข้าง ๆF ..   ก็ทำให้โลกนี้Em..นั้นสดใสDm..   สวยGงามไปทุกอย่าง

ที่Cนี่คือโลกอีกใบ ที่Fนี่จะไม่มีใครแค่Cเธอกับฉัน..ที่รู้ว่าโลกนี้Fเป็นยังไง

* | ** |

ขอได้เห็นเพียงแค่รอยCยิ้ม รอยยิ้Emในวันที่ไม่มีใคร หันไปAmยังเห็นเธอคอยยิ้มมีGกำลังใจที่ดีควาFมรู้สึกข้างในที่มี ช่วEmงเวลาจะร้ายหรือดีหันDmไปมองย้อนไม่คิด ว่าเราGจะมาได้ไกลอย่างนี้

แค่ทำCทุกวัน ทุกวินาทีใEmห้ดีที่สุดควาAmมประทับใจจดเก็บเอาไว้Gใส่ในสมุดมีเส้นทาFงอีกยาวไกล หากมีวันไหEmนเราอาจสะดุดให้มันเป็นแรงDmบันดาลใจว่าต่อไปเราGจะไม่มีหยุด

เพราะชีวิFmตมันคือการเดินทาA#ข้างหน้าไม่มีใครรู้Cmaj7 ที่ผ่านมาคือประสบการณ์บางถนนที่ผ่Fmานดูทางช่างลาดยาA#แค่ roll window doCmaj7wnและ enjoy กับมันไปทั้งสองข้างทาง

และคำว่าเพื่อFmนนั่นคือพลังที่เคียงข้างกัA#เรากอดCmaj7คอกันไปจะเกิดอะไรก็ไม่หวั่นร่วมเดินทาFmงกันมีแต่ตัวกับใจข้างA#ในก็มีแต่ไฟกับไฟเพียงGแค่บอกมาจะใกล้หรือไกลไม่ต้องห่วงแล้วเราจะไปใช่

* | ** | ** |คอร์ดเพลง คนข้างๆ Atom อะตอม ชนกันต์ x Twopee (เพลงประกอบโฆษณา World Gas)

เนื้อเพลง คนข้างๆ อะตอม ชนกันต์ x Twopee (เพลงประกอบโฆษณา World Gas) Ayo just me and my best friend คือเพื่อนที่รู้ใจก็มีแค่ you and I อยู่ใน every single day อยู่เคียงข้างกันทุกที่ใน everywhere กับรอยยิ้มที่น่าประทับใจ แล้วเธอจะไปด้วยกันไหม Baby what you say เธอเห็นขอบฟ้านั่นไหม สักวันจะพาเธอไป บนทางที่มี บางทีก็หกล้ม ไม่เป็นไร มีเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับมือเคียงข้างไม่ห่าง แค่นี้ก็พอ ชีวิตก็มีครบแล้วทุกอย่าง อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงาม ด้วยกัน เชื่อว่าวันดีๆมันต้องรออยู่ที่ปลายทาง แค่เธออยู่ข้างๆอะอาว ก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่า เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง แค่เพียงมีเธอเดินกับฉันข้างๆ ก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใส สวยงามไปทุกอย่าง ที่นี่คือโลกอีกใบ ที่นี่จะไม่มีใคร แค่เธอกับฉัน ที่รู้ว่าโลกนี้เป็นยังไง ขอได้เห็นเพียงแค่รอยยิ้ม รอยยิ้ม ในวันที่ไม่มีใคร หันไปยังเห็นเธอคอยยิ้ม มีกำลังใจที่ดี ความรู้สึกข้างในที่มี ช่วงเวลาจะร้ายหรือดี หันไปมองย้อนไม่คิด ว่าเราจะมาได้ไกลอย่างนี้ แค่ทำทุกวัน ทุกวินาทีให้ดีที่สุด ความประทับใจจดเก็บเอาไว้ใส่ในสมุด มีเส้นทางอีกยาวไกล หากมีวันไหนเราอาจสะดุด ให้มันเป็นแรงบันดาลใจ ว่าต่อไปเราจะไม่มีหยุด เพราะชีวิตมันคือการเดินทาง ข้างหน้าไม่มีใครรู้ ที่ผ่านมาคือประสบการณ์ บางถนนที่ผ่านดูทางช่างลาดยาว แค่ roll window down และ enjoy กับมันไปทั้งสองข้างทาง และคำว่าเพื่อนนั่นคือพลังที่เคียงข้างกัน เรากอดคอกันไปจะเกิดอะไรก็ไม่หวั่น ร่วมเดินทางกันมีแต่ตัวกับใจ ข้างในก็มีแต่ไฟกับไฟ เพียงแค่บอกมาจะใกล้หรือไกล ไม่ต้องห่วงแล้วเราจะไปใช่