ต.ล.ก

 โชค ไทรถแห่  บอล เชิญยิ้ม  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตลก บอล เชิญยิ้ม X โชค ไทรถแห่
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)

คนไม่ชอEmบ ทำไงก็ไม่ใช่C จะพูดอะไรG ก็ไม่เข้าตDเธอไม่ชอEmบ ทำไรก็ไม่ได้Cมีสิทธิ์อะไรGให้เธอมองมD

Em | C |G | D |
Em | C |G | D |

เธอบอกว่าไม่ตลEmก ว่าเราเล่นมุกตลาดตามจีบเธอมาสักพัDกก็ยังไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าคำมันห่วCย ได้ยินแล้วมันจะป่วยเอาไงกันดีล่ะครัDบ เธอไม่ประทับหัวใจ

ไม่รู้จะทำไงต่อEm ไอ้เรามันรูปไม่หล่ออยากโทรศัพท์ไปหDาก็กลัวเธอทำเป็น miss callทักไลน์ ก็ไม่ค่อยอ่าCน เข้าใจว่าเธอรำคาญสภาพหน้าตาอย่างฉัDน เธอคงไม่หันมามอง

อกหักดังเป๊Cาะ อรุ่มเจ๊าะโอ้เธอยิ้มDแก้มตุ่ยเท่ากับกาBmรที่เราน่ะคุยไม่ได้อะไEmรคืนมาเป็นตัวตลกCให้เธอตลอด ทำไมเธอถึงDด้านชาใจDเอยทนไม่ไหว

อกหักดังเป๊Cาะ อรุ่มเจ๊าะโอ้เธอยิ้มDแก้มตุ่ยเข้าใจแล้Bmวที่เธอไม่คุยคงเพราะไม่ถูกEmชะตาเหมือนเล่นตลCกให้เธอตลอด ทำไมเราเสียDเวลายกแก้วขึ้นมDาสาดมันลงคG

คนไม่ชอEmบ ทำไงก็ไม่ใช่CจะพูดอะไรG ก็ไม่เข้าตDเธอไม่ชอEmบ ทำไรก็ไม่ได้Cมีสิทธิ์อะไรGให้เธอมองมDคนไม่ชอEmบ ทำไงก็ไม่ใช่C จะทำอะไรG ก็รกลูกตDเธอไม่ชอEmบ ทำไรก็ไม่ได้Cหมดสิทธิ์จะไปGครอบครองเธอมDา..

Em | C |G | D |
Em | C |G | D |

เล่นไปก็ไม่สนุEmก เล่นมุกก็ดูเสร่อเธอเอาจนหน้าฉันเหวDอ เหมือนตกท้องช้างข้างเมรุแล้วเธอก็เงียบสนิCท เสียงแอร์ก็ดังสนั่นไม่รู้ทำไมตัวฉันDถึงอยากจะรักแค่เธอ

* | ** | *** | **** | **** |คอร์ดเพลง ต.ล.ก บอล เชิญยิ้ม X โชค ไทรถแห่

เนื้อเพลง ต.ล.ก บอล เชิญยิ้ม X โชค ไทรถแห่ คนไม่ชอบ ทำไงก็ไม่ใช่ จะพูดอะไร ก็ไม่เข้าตา เธอไม่ชอบ ทำไรก็ไม่ได้ มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมา เธอบอกว่าไม่ตลก ว่าเราเล่นมุกตลาด ตามจีบเธอมาสักพักก็ยังไม่เห็นจะสนใจ เธอบอกว่าคำมันห่วย ได้ยินแล้วมันจะป่วย เอาไงกันดีล่ะครับ เธอไม่ประทับหัวใจ ไม่รู้จะทำไงต่อ ไอ้เรามันรูปไม่หล่อ อยากโทรศัพท์ไปหาก็กลัวเธอทำเป็น miss call ทักไลน์ ก็ไม่ค่อยอ่าน เข้าใจว่าเธอรำคาญ สภาพหน้าตาอย่างฉัน เธอคงไม่หันมามอง อกหักดังเป๊าะ อรุ่มเจ๊าะโอ้เธอยิ้มแก้มตุ่ย เท่ากับการที่เราน่ะคุยไม่ได้อะไรคืนมา เป็นตัวตลกให้เธอตลอด ทำไมเธอถึงด้านชา ใจเอยทนไม่ไหว อกหักดังเป๊าะ อรุ่มเจ๊าะโอ้เธอยิ้มแก้มตุ่ย เข้าใจแล้วที่เธอไม่คุยคงเพราะไม่ถูกชะตา เหมือนเล่นตลกให้เธอตลอด ทำไมเราเสียเวลา ยกแก้วขึ้นมาสาดมันลงคอ คนไม่ชอบ ทำไงก็ไม่ใช่ จะพูดอะไร ก็ไม่เข้าตา เธอไม่ชอบ ทำไรก็ไม่ได้ มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมา คนไม่ชอบ ทำไงก็ไม่ใช่ จะทำอะไร ก็รกลูกตา เธอไม่ชอบ ทำไรก็ไม่ได้ หมดสิทธิ์จะไปครอบครองเธอมา เล่นไปก็ไม่สนุก เล่นมุกก็ดูเสร่อ เธอเอาจนหน้าฉันเหวอ เหมือนตกท้องช้างข้างเมรุ แล้วเธอก็เงียบสนิท เสียงแอร์ก็ดังสนั่น ไม่รู้ทำไมตัวฉันถึงอยากจะรักแค่เธอ