ตื่นจากฝัน (ຕື່ນຈາກຝັນ)

 BAY6IX  LALA  สตริง  ลาว  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ຕື່ນຈາກຝັນ (ตื่นจากฝัน) BAY6IX & LALA
เนื้อร้อง/ทำนอง: Bay6ixดนตรี/โปรดิวเซอร์: IOF

C#maj7 | Cm7 |Fm | G# |
C#maj7 | Cm7 |Fm | G# |

ในC#maj7ค่ำคืนที่มีเพียงเฮาทั้งสอCm7งและดวงจันทร์ข่อFmยยังจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอG#กจะห่างไกลตื่นC#maj7ขึ้นมาเท่านั้น ข่อยคิดว่ามัCm7นเพียงฝันไปโอ้ใจFmเอ้ย..    G#

ตื่นC#maj7ขึ้นมาจากฝัน บ่มีเจ้านั้Cm7นเคียงข้างกายหลัFmบตาลงครั้งใด ก็เห็นแต่เจ้าG#อยู่เต็มหัวใจข่อยฮู้C#maj7ว่าเจ้าต้องไป เมื่อถึงเวลCm7าเจ้าก็ต้องไปจะดึงจะรั้Fmงเจ้าไว้เท่าใด คงเหลือแต่น้ำG#ตา..

C#maj7 | Cm7 |Fm | G# |

ตอนนี้เจ้าเป็นจังใด๋C#maj7 หัวใจดวงนี้ยังคิดถึCm7ข่อยคิดถึงเจ้า all nigFmht ถึงอยู่ห่างไกลคนละฟ้G#ข่อยคิดถึงเจ้าฮู้บ่C#ทุกคำสัญญาที่เจ้านั้นได้เคCm7ยให้ไว้แต่ตอนนี้Fm.. บ่เหมือนเดิG#ม..

 C#maj7  วันเวลาถึงมันจะผ่าCm7นมาเนินนาน Fm  โอ้ใจเจ้าเอยยังคำนึงหาG#และต้องการ C#maj7  เคยฮักเท่าใดก็ยังคงฮักCm7ตลอดมา   ยังห่วงหFmา.. ยังคิดถึG#ง..

คิดC#maj7ถึงตอนที่เฮานั้นจับCm7มือกันอ้อมแขนที่เคยFmหมุนนอนจนตอนเจ้าบอG#กลากัน

ใจC#maj7ที่สั่นไหว เมื่อฮู้ว่าเจ้Cm7าต้องจากไปข่อยเฮ็ดได้เพียFmงแต่ห่วงใย..จนวันสุดท้าG#ย..

** | ** | ** |คอร์ดเพลง ຕື່ນຈາກຝັນ (ตื่นจากฝัน) BAY6IX & LALA

เนื้อเพลง ຕື່ນຈາກຝັນ (ตื่นจากฝัน) BAY6IX & LALA ในค่ำคืนที่มีเพียงเฮาทั้งสองและดวงจันทร์ ข่อยยังจำวันนั้นที่เจ้านั้นบอกจะห่างไกล ตื่นขึ้นมาเท่านั้น ข่อยคิดว่ามันเพียงฝันไป โอ้ใจเอ้ย ตื่นขึ้นมาจากฝัน บ่มีเจ้านั้นเคียงข้างกาย หลับตาลงครั้งใด ก็เห็นแต่เจ้าอยู่เต็มหัวใจ ข่อยฮู้ว่าเจ้าต้องไป เมื่อถึงเวลาเจ้าก็ต้องไป จะดึงจะรั้งเจ้าไว้เท่าใด คงเหลือแต่น้ำตา ตอนนี้เจ้าเป็นจังใด๋ หัวใจดวงนี้ยังคิดถึง ข่อยคิดถึงเจ้า all night ถึงอยู่ห่างไกลคนละฟ้า ข่อยคิดถึงเจ้าฮู้บ่ ทุกคำสัญญาที่เจ้านั้นได้เคยให้ไว้ แต่ตอนนี้ บ่เหมือนเดิม วันเวลาถึงมันจะผ่านมาเนินนาน โอ้ใจเจ้าเอยยังคำนึงหาและต้องการ เคยฮักเท่าใดก็ยังคงฮักตลอดมา ยังห่วงหา ยังคิดถึง คิดถึงตอนที่เฮานั้นจับมือกัน อ้อมแขนที่เคยหมุนนอน จนตอนเจ้าบอกลากัน ใจที่สั่นไหว เมื่อฮู้ว่าเจ้าต้องจากไป ข่อยเฮ็ดได้เพียงแต่ห่วงใย จนวันสุดท้าย