สู้ทนเพื่อคนรอ

 เบลล์ พัณณ์ธิดา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สู้ทนเพื่อคนรอ เบลล์ พัณณ์ธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิทย์ มหาชนเรียบเรียง: วัชระ พรวีภัทรากุลสังกัดค่าย: หรอยหลาย มิวสิคติดต่องานแสดง: 0824448966

F C/E | Dm C |
A# Am | Gm C | C |

นุ้ยคิดถึงแFม่ ตอนอยู่แค่ ๆAm ที่บ้านเรDmมาวันนี้นุ้ยใจเหA#งา จากบ้านเรCาเข้ามาเมืองFใหญ่เป็นนักศึกษDmา..หาวิชาอยู่กรุงเมืองไกGmเพื่อความหวัCงที่ยิ่งใหFญ่จำจากไกAmล..ปักษ์ใต้บ้าGmนเรา C

แว่วเพลงไก่เถื่Fอน ได้ฟังยิ่งเตืAmอนใจคิดถึDmยิ่งอยู่ไกCลใจยิ่งคำนึA#ง ยิ่งคิดถึCงคนคอยเฝ้Fคำแม่ก่อนมDmา จบการศึกษC#dimาหลบมาบ้านเGmราภาพความหลัCงในวันเก่Fทำให้เรAmา..น้ำตาDmเอ่อคลอ

ฝากความคิดถึFง.. ไปกับแสงFหวัน..สายลมแสงจันCทร์..ที่บ้านเรานั้Amน ทุกคนที่Dmรอมาอยู่เมืองไกFล แต่หัวใDmจไม่ลืมแม่พ่Gmหนักแค่ไหCน นุ้ยไม่ท้Fเพราะรู้คนรAmอคอยเป็นแรงGmใจ..  C

ไม่นานหรอกแFม่ คงได้มาแAmลกันพร้อมหDmน้าวันนุ้ยรัCบปริญญA#า..สมปรารถนCาแม่หวังไFว้สาวใต้คนนี้Dm..ไม่ให้บัดสีC#dimแม่จงเชื่อใGmแม่ทุ่มเทCทุกอย่างให้Fนุ้ยจะตั้งใAmจ.. ให้แม่Dmสมหวัง..

F Am | Dm C |A# C | F |

Dm C#dim | Gm C |F Am | Dm |

* | ** |

F Am | Dm |Gm C | F |คอร์ดเพลง สู้ทนเพื่อคนรอ เบลล์ พัณณ์ธิดา

เนื้อเพลง สู้ทนเพื่อคนรอ เบลล์ พัณณ์ธิดา นุ้ยคิดถึงแม่ ตอนอยู่แค่ๆที่บ้านเรา มาวันนี้นุ้ยใจเหงา จากบ้านเราเข้ามาเมืองใหญ่ เป็นนักศึกษา หาวิชาอยู่กรุงเมืองไกล เพื่อความหวังที่ยิ่งใหญ่ จำจากไกล ปักษ์ใต้บ้านเรา แว่วเพลงไก่เถื่อน ได้ฟังยิ่งเตือนใจคิดถึง ยิ่งอยู่ไกลใจยิ่งคำนึง ยิ่งคิดถึงคนคอยเฝ้า คำแม่ก่อนมา จบการศึกษาหลบมาบ้านเรา ภาพความหลังในวันเก่า ทำให้เรา น้ำตาเอ่อคลอ ฝากความคิดถึง ไปกับแสงหวัน สายลมแสงจันทร์ ที่บ้านเรานั้น ทุกคนที่รอ มาอยู่เมืองไกล แต่หัวใจไม่ลืมแม่พ่อ หนักแค่ไหน นุ้ยไม่ท้อ เพราะรู้คนรอคอยเป็นแรงใจ ไม่นานหรอกแม่ คงได้มาแลกันพร้อมหน้า วันนุ้ยรับปริญญา สมปรารถนาแม่หวังไว้ สาวใต้คนนี้ ไม่ให้บัดสีแม่จงเชื่อใจ แม่ทุ่มเททุกอย่างให้ นุ้ยจะตั้งใจ ให้แม่สมหวัง