ใครคิดถึง (Ost.วิมานทราย)

 เบิร์ด ธงไชย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใครคิดถึง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# C#/F | D#m A#m |B A#m | G#m C# |

 F#  คงจะจริC#/Fงที่วันเวลA#mา..   มันจะพาอะไรให้เปลี่Bยน   เป็นเรื่องธรA#mรมดา.. ที่ใคG#mรก็เข้าใจC#

 F#  ใจของคC#/Fนก็คงเหมือนกัA#m   เพียงไม่นานก็เปลี่ยนผันBไป..  A#m   แต่อาจไม่ใช่G#mสำหรับฉัC#

ที่ยังทำD#mอะไรเดิม ๆ อย่างนั้D#mM7แค่เพราะฉันC#ไม่ชอบเปลี่ยนแปG#7ลง..G#mม่ใช่ยังA#mรักใครBm..

ตรงนี้ไม่มีC#ใครคิดถึงเธF#เป็นแค่เพียงบางครั้C#/Fงยังไม่ชินเท่าไD#mคงเพราะวันเหล่านั้A#mนสวยงามเกินไBจนฉันเอA#mงก็ไม่เข้าใG#mจ เพราะอะไรC#ต้องลืม

 F#  ฉันแค่รู้สึกดีC#/Fที่ได้นึกถึงมัD#m   คงไม่ผิดถ้าเก็A#mบไปฝันบางคืBน (ทุกคืน)   ไม่A#mต้องคิดมากมาG#mย ไม่มีใครC#เขาคิดถึงเธ(F#)

 F#  ขอเถอะเธC#/Fออย่าโทษฉันเลD#m   ที่ไม่เคA#mยจะลืมทุกอย่าB   คงสักวัA#mนที่มันจะจาG#mง.. หายไปC#

* | ** | *** |

F# C#/F | D#m A#m |B A#m | G#m C# |

** | *** |

F# C#/F | D#m A#m |B A#m | G#m C# |F# |คอร์ดเพลง ใครคิดถึง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง ใครคิดถึง (เพลงประกอบละคร วิมานทราย) เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คงจะจริงที่วันเวลา มันจะพาอะไรให้เปลี่ยน เป็นเรื่องธรรมดา ที่ใครก็เข้าใจ ใจของคนก็คงเหมือนกัน เพียงไม่นานก็เปลี่ยนผันไป แต่อาจไม่ใช่สำหรับฉัน ที่ยังทำอะไรเดิมๆอย่างนั้น แค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ยังรักใคร ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอ เป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไร คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไป จนฉันเองก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องลืม ฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมัน คงไม่ผิดถ้าเก็บไปฝันบางคืน (ทุกคืน) ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่มีใครเขาคิดถึงเธอ ขอเถอะเธออย่าโทษฉันเลย ที่ไม่เคยจะลืมทุกอย่าง คงสักวันที่มันจะจาง หายไป