ไอ้หนุ่มตังเก

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มตังเก แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ยืนยง โอภากุล

A# | A# |Gm | Gm |
A# | A# | A# |

   ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาA#ปลา   ล่องลอยนาA#วา เห็นD7น้ำกับฟ้าเGmป็นเพื่อน Gm  ลากอวนจับปลFากลางทะเลD#   นอนบนตังเDmก..แรมเดืGmอน   ผิวคล้ำดำเปื้อนคาวปลA#า..

   หุ่นก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือA#เกิน   สาวแลก็เมิGmน เคอะเขิD7น ไม่หันมองGmหน้า Gm  จับปลาหาง่Fายเต็มลำD#   จีบแม่คนงาDmมหวานตGmา ผมจนปัญญFาสิ้นA#ดี..

มีแฟA#น..กับเขD#าหนึ่งคA#หน้ามA#น..เรียนราD7มคำแหงGmปีสี่.. D# Fคนลูกน้ำเค็มเหมือนA#กัน เคยมีสัมพันธ์หลายปีCmป่านนี้เขาลืDmมเราแล้วก็ไม่Gm D# Fรู้..

   เหม่อมองทะเลยิ่งเศร้ารัญA#จวน   เห็นนกA#นางนวล..โผD7ผินบินหวนGmคอยคู่ Gm  สั่งลมทะเลFบอกคนงาD#ม จบจากเรียนราDmมโฉมตGmรู   กลับมาเป็นคFรูสอนเด็กA#บ้านเรา

A# | A# D7 | Gm |
Gm F | D# Dm |Gm F | B |

* | ** |

G# Gm | F A# | A# |คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มตังเก แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มตังเก แอ๊ด คาราบาว ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลา ล่องลอยนาวา เห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน ลากอวนจับปลากลางทะเล นอนบนตังเก แรมเดือน ผิวคล้ำดำเปื้อนคาวปลา หุ่นก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือเกิน สาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หันมองหน้า จับปลาหาง่ายเต็มลำ จีบแม่คนงามหวานตา ผมจนปัญญาสิ้นดี มีแฟน กับเขาหนึ่งคน หน้ามน เรียนรามคำแหงปีสี่ คนลูกน้ำเค็มเหมือนกัน เคยมีสัมพันธ์หลายปี ป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้ เหม่อมองทะเลยิ่งเศร้ารัญจวน เห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่ สั่งลมทะเลบอกคนงาม จบจากเรียนรามโฉมตรู กลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเรา