จดหมายจากแนวหน้า

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ยืนยง โอภากุล

A# | D# |Cm F | A# | Gm |

กลางดงควันGmปืน.. พี่เฝ้ายืA#นสู้เหล่าGmร้าย..ได้รับจดหมาA#ย.. น้องโฉมฉาC#mยเจ้าส่งA#ถึงอยู่GmกลางพนCmา เป็นA#เวลาทุ่มGmครึ่งเสียงปืนปังA#ปึง ไม่GmคำนึงเลยCmเชียว..F

จ.ม.เนื้อGmทอง.. เขียนใส่ซอA#งสดสีGmฟ้าพี่ครึ้A#มอุรา.. ลืมข้าวC#mปลาไม่แลA#เหลียวหายGmเหนื่อย หายCmเพลีย อ่าA#นเสียสิบGmกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเCmดียว ใจเหลีFยวถึงโฉมA#ตรู.. Gm

เสียงปืนลั่นปัCmง ตื่นภวัA#งค์คลำหัวGmอกคว้าเอ็มสิบหA#ก..หลบเข้ารบ เตรียมต่อสู้GmคลำA#หลวงพ่อองค์น้อยGm คล้องสายสร้อA#ยใจชื่นGmชูดีร้ายขอสู้Gm ให้โลกรู้Cmนักรบไทย.. F

จ.ม.คนGmจน.. ตอบหน้าA#มนอยู่แนวGmหลังได้รับหรือA#ยัง.. เจ้าร้อยชั่C#mง จำได้ไA#หมนั่งGmตอบ จCm.ม. เผลA#อก็ไม่ได้Gmหูตาไม่ไวA# หยุดหายใจทันA#ที..

Gm | Gm A# |Gm | Gm | A# |

A# Cm | A# Gm |
Cm A# | Gm |Cm F | A# | Gm |

* | ** |

A# | A# | ( x2 )คอร์ดเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง จดหมายจากแนวหน้า แอ๊ด คาราบาว กลางดงควันปืน พี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้าย ได้รับจดหมาย น้องโฉมฉายเจ้าส่งถึง อยู่กลางพนา เป็นเวลาทุ่มครึ่ง เสียงปืนปังปึง ไม่คำนึงเลยเชียว จ.ม. เนื้อทอง เขียนใส่ซองสดสีฟ้า พี่ครึ้มอุรา ลืมข้าวปลาไม่แลเหลียว หายเหนื่อย หายเพลีย อ่านเสียสิบกว่าเที่ยว นั่งยิ้มคนเดียว ใจเหลียวถึงโฉมตรู เสียงปืนลั่นปัง ตื่นภวังค์คลำหัวอก คว้าเอ็มสิบหก หลบเข้ารบ เตรียมต่อสู้ คลำหลวงพ่อองค์น้อย คล้องสายสร้อยใจชื่นชู ดีร้ายขอสู้ ให้โลกรู้นักรบไทย จ.ม. คนจน ตอบหน้ามนอยู่แนวหลัง ได้รับหรือยัง เจ้าร้อยชั่ง จำได้ไหม นั่งตอบ จ.ม. เผลอก็ไม่ได้ หูตาไม่ไว หยุดหายใจทันที