คนกล่อมโลก

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนกล่อมโลก แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ชลธี ธารทอง

C | C | Am | Am |C | C |C | C |

กล่อมโลกเดียวดายให้หาCยวังเวงชะโลมเสียงเพลงไปบนโลกAmกลอนเพDmลงเอ๋Cยจงแทรกซ้อAmน..สู่A7พฤกษ์พงดงดอDmน กล่อมสิงขGรทั่วขุนCเขา

แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าCอำไพรเทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบAmเหงาเพDmลงนี้Cจงช่วยบAmรรเทาให้ทุกท่านบางเบGา อยู่เฝ้าวิมานฉิมCพลี

เวิ้งว้าCง..กลาEงทะเลแสนเAmปลี่ยวมัจฉาท่องAmเที่ยว.. ไปGทุกถิ่นที่Cฝากเพลงไม่Cเพราะ แทรกA7เซาะสายนDmทีชีวิEmตใต้Fท้องวาCรี จงโชคดีAm และปลอดภัDm Em F D/F# G

หยุดโลกเอาไว้สักสาCมนาทีฟังเสียงดนตรีและเพลงปลอบAmใจเพDmลง..ร้องCกล่อมโลกทั่วAmไปแต่ยามผมทุกข์ใGจ ต้องแอบร้องไห้หลังCเวที

C G | C Em |F F#dim | G | C |

* | ** |

C | Fm |C | C |คอร์ดเพลง คนกล่อมโลก แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง คนกล่อมโลก แอ๊ด คาราบาว กล่อมโลกเดียวดายให้หายวังเวง ชะโลมเสียงเพลงไปบนโลกกลอน เพลงเอ๋ยจงแทรกซ้อน สู่พฤกษ์พงดงดอน กล่อมสิงขรทั่วขุนเขา แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอำไพร เทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบเหงา เพลงนี้จงช่วยบรรเทา ให้ทุกท่านบางเบา อยู่เฝ้าวิมานฉิมพลี เวิ้งว้าง กลางทะเลแสนเปลี่ยว มัจฉาท่องเที่ยว ไปทุกถิ่นที่ ฝากเพลงไม่เพราะ แทรกเซาะสายนที ชีวิตใต้ท้องวารี จงโชคดี และปลอดภัย หยุดโลกเอาไว้สักสามนาที ฟังเสียงดนตรีและเพลงปลอบใจ เพลง ร้องกล่อมโลกทั่วไป แต่ยามผมทุกข์ใจ ต้องแอบร้องไห้หลังเวที