ลูกสาวผู้การ

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลูกสาวผู้การ แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ชลธี ธารทอง

C | Am |C | C |

C E | F F#dim |G | C |

เกิดมาจCน ทุกข์เหลือEทนหนอพลAmตํารวจเรื่องศักดิ์ศAmรี ไม่มีโอ้FอวดพลตํารวAmจผู้น้อยด้อยCขั้น

กลุ้มใจนัCก ผมหลงรักลูกสาวผู้การเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝัFนถึงจนงมCงาย

แปลกจริงเอCอ ผมรักEเธอแล้วไม่กล้Amาบอกพ่อเธอรู้Amกลัวโดนไล่FออกกลัวโดนอAmอกเอาเสียCง่าย ๆ

ได้แต่ผวCา เรามีค่A7าแค่เพียงเม็ดทรDmายบังอาจรัEmกลูกสาวเจ้าFนายโชคจะร้าGยแล้วซิหนอCเรา..

อยู่ป้อมยาDmม ได้แต่มอEmงจ้องFเธอทุกครCาวเมื่อไหร่หนอเธอจะผ่าAmนมาให้เห็นหน้Gา พอให้คลาCยเหงา

นั่งฝันจนเพ้Cอ โถนี่เธEอจะรู้Amหรือเปล่าพลตํารวจผู้น้อยอย่างFเรา..หลงรักF#dimเจ้า ลูกสาวGผู้การ

โปรดเมตตCา..ผมเถิดหนEา ท่านผู้Amกํากับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลัFนอนไม่หลัAmบ เพราะความฟุ้งCซ่านไม่กล้าเผCย ขอเป็นเขยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงานไม่อาจหาGญไปปองCดอกฟ้า

C E | F F#dim |G | C |

* |

C | C Am |Dm G | C |คอร์ดเพลง ลูกสาวผู้การ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ลูกสาวผู้การ แอ๊ด คาราบาว เกิดมาจน ทุกข์เหลือทนหนอพลตํารวจ เรื่องศักดิ์ศรี ไม่มีโอ้อวด พลตํารวจผู้น้อยด้อยขั้น กลุ้มใจนัก ผมหลงรักลูกสาวผู้การ เธอเดินผ่านป้อมยามทุกวัน เก็บไปฝันถึงจนงมงาย แปลกจริงเออ ผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอก พ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออก กลัวโดนออกเอาเสียง่ายๆ ได้แต่ผวา เรามีค่าแค่เพียงเม็ดทราย บังอาจรักลูกสาวเจ้านาย โชคจะร้ายแล้วซิหนอเรา อยู่ป้อมยาม ได้แต่มองจ้องเธอทุกคราว เมื่อไหร่หนอเธอจะผ่านมา ให้เห็นหน้า พอให้คลายเหงา นั่งฝันจนเพ้อ โถนี่เธอจะรู้หรือเปล่า พลตํารวจผู้น้อยอย่างเรา หลงรักเจ้า ลูกสาวผู้การ โปรดเมตตา ผมเถิดหนา ท่านผู้กํากับ เฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับ นอนไม่หลับ เพราะความฟุ้งซ่าน ไม่กล้าเผย ขอเป็นเขยของท่านผู้การ เงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงาน ไม่อาจหาญไปปองดอกฟ้า