น้ำตาอีสาน

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาอีสาน แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ชลธี ธารทอง

A | F#m |

A D | A |A C#m | F#m |

   ดินแยF#mก..แตกระแหBm   ต้นAใบไม้เฉาDแห้ง..แรEงไม่Aมี.. A  ฝืนมองไร่นAา  น้ำC#mตาปรี่.. D  ไม่มีEน้ำจะทำF#mนา..

   โถเวรบันดาAล..   ให้ชาวอีสานDสะอื้น.E. กลืนกล้ำAอุรา..   ไร่ปอแห้งAตาย โอ้นาC#mยข้า D  โปรดเมตEตาช่วยเหลืF#mอคนจน..

A D | A |A C#m | F#m |

   เวรสาF#mป บาปนำB   โAอ้เวรซ้ำDกระหน่ำ กรรEมอีกหA A  น้ำนาป่ารAวมท่วมC#mปี้ป่น D  บาปเบื้องบEนหนุนซ้ำF#mประดัง

   โถเทวดAา.. ท่านจะรู้Dไหมว่า พวEกข้าเซAซัง A  หน้าแล้งขาดAนา น้ำC#mตาหลั่งD   กลับประดัEงท่วมท้F#mนอีกที

A D | A |A C#m | F#m |

ทนอF#mยู่..สู้ชะตBmเพื่อAนพี่น้องDไทยข้า..โปรEดปราAณี A  ขอเพียงข้าวเกลืAอ ช่วยเหลืC#mอที D  ไม่มีEแล้วข้F#mาวจะกิน

   น้ำตาคนไAทย..   นี่ชาวอีสานDร้องไห้ เลือEดใจหลั่Aงริน A  แม้ชีพมลาAย นอนC#mตายดิ้น D  ช่วยฝังEดิน นึกว่าเอาF#mบุญ

A D | A |A C#m | F#m |



คอร์ดเพลง น้ำตาอีสาน แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง น้ำตาอีสาน แอ๊ด คาราบาว ดินแยก แตกระแหง ต้นใบไม้เฉาแห้ง แรงไม่มี ฝืนมองไร่นา น้ำตาปรี่ ไม่มีน้ำจะทำนา โถเวรบันดาล ให้ชาวอีสานสะอื้น กลืนกล้ำอุรา ไร่ปอแห้งตาย โอ้นายข้า โปรดเมตตาช่วยเหลือคนจน เวรสาป บาปนำ โอ้เวรซ้ำกระหน่ำ กรรมอีกหน น้ำนาป่ารวมท่วมปี้ป่น บาปเบื้องบนหนุนซ้ำประดัง โถเทวดา ท่านจะรู้ไหมว่า พวกข้าเซซัง หน้าแล้งขาดนา น้ำตาหลั่ง กลับประดังท่วมท้นอีกที ทนอยู่ สู้ชะตา เพื่อนพี่น้องไทยข้า โปรดปราณี ขอเพียงข้าวเกลือ ช่วยเหลือที ไม่มีแล้วข้าวจะกิน น้ำตาคนไทย นี่ชาวอีสานร้องไห้ เลือดใจหลั่งริน แม้ชีพมลาย นอนตายดิ้น ช่วยฝังดิน นึกว่าเอาบุญ