รอยไถแปร

 คาราบาว  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รอยไถแปร แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรพล สมบัติเจริญ

ทุ่งนาแดนนี้ ไม่มีความหมDmายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควFายเห็Amนซากคันไถแล้วเศร้Dmเห็นนาที่ร้าFง เหลือแต่ฟาง และรวงข้าDmเห็นเคียวที่เกี่ยวเหน็บติดเสFเล่นเอาใจเรCา..สะท้อCน..

ทุ่งนาแดนนี้ ข้าเคยไถทำDmสองมือข้าเคยหว่านดำF.. ฤดูฝนพรำหน้าก่Dmอนแต่มาปีนี้F..ฤดีข้าแสนจะสะท้อDmเพราะมา ไร้คู่ กอดเคียงหมอFทิ้งให้เรานอCน..ระกำF..

รอGmย..ไถเอย ข้าเคยไถถาDmเดี๋ยวนี้ เจ้ามาคิดจาDmก ฝากให้เป็นรอยไถFช้ำเปลี่ยนรอย ไถใหGmม่ ทิ้งรอยไถเก่าระกำGmอกใคFร ใครบ้างไม่ช้ำเมื่อยามเห็นรอยไถCแปร..

ทุ่งนาแดนนี้ คงร้างไปอีกนาDmข้าเองก็เหลือจะทาFน เพราะมันแสนสุดDmจะแก้เหมิดกำลังใจFแล้วเรียมเอ๋ย ข้าคงตายแน่Dmจะไถไปอีก ก็กลัวแFพ้เพราะรอยมันแปCรเสียแล้วเรียFมเอย

Dm | F |Dm | F |
Dm | F C | F |

* | ** |

Gm C | F |คอร์ดเพลง รอยไถแปร แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง รอยไถแปร แอ๊ด คาราบาว ทุ่งนาแดนนี้ ไม่มีความหมาย เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควาย เห็นซากคันไถแล้วเศร้า เห็นนาที่ร้าง เหลือแต่ฟาง และรวงข้าว เห็นเคียวที่เกี่ยวเหน็บติดเสา เล่นเอาใจเรา สะท้อน ทุ่งนาแดนนี้ ข้าเคยไถทำ สองมือข้าเคยหว่านดำ ฤดูฝนพรำหน้าก่อน แต่มาปีนี้ ฤดีข้าแสนจะสะท้อน เพราะมา ไร้คู่ กอดเคียงหมอน ทิ้งให้เรานอน ระกำ รอย ไถเอย ข้าเคยไถถาก เดี๋ยวนี้ เจ้ามาคิดจาก ฝากให้เป็นรอยไถช้ำ เปลี่ยนรอย ไถใหม่ ทิ้งรอยไถเก่าระกำ อกใคร ใครบ้างไม่ช้ำ เมื่อยามเห็นรอยไถแปร ทุ่งนาแดนนี้ คงร้างไปอีกนาน ข้าเองก็เหลือจะทาน เพราะมันแสนสุดจะแก้ เหมิดกำลังใจแล้วเรียมเอ๋ย ข้าคงตายแน่ จะไถไปอีก ก็กลัวแพ้ เพราะรอยมันแปรเสียแล้วเรียมเอย