ทหารอากาศขาดรัก

 คาราบาว  ลูกทุ่ง  เหงา  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทหารอากาศขาดรัก แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ชลธี ธารทอง

B | B |B | B |
G#m | G#m |B | B |

   ไกลสุดสายตาขอบฟ้G#mาสีคราม แผ่นดินสยาม B  ใครรุกใครรานแล้วเป็นไม่ไG#mด้ G#m  ทหารอากาศองอาจคะนอBง ปกป้อG#7งฟ้าไทC#m   ไตรรงค์ผืนใหG#mญ่..เทิดไว้สูงBล้น..

   จะอยู่หรือตาย จะร้ายหรือดีG#m ไม่เคยหน่ายหนี B  ชีวิตยอมพลีไว้เป็นG#mเบื้องต้น G#m  ลูกทัพอากาศสามารถวิชBา เก่งกล้G#7าทุกคC#m   แต่แปลกพิกF#ล จีบสาวไม่Bเป็น..

ทัพบก ทัพเรือ ตำรวG#mเขาอวดเรื่องแฟนหนักหนBทำไมหF#นอลูกทัพฟ้Bา จึงหาแD#mฟนได้ยากเG#mย็นมองเห็นสาว ๆ เดินBเดี่ยว จะเกี้G#mยวก็เกี้ยวไม่เป็C#mจีบสาG#mวมันยากมันเข็Bยากเย็G#mนกว่าขับเครื่อC#mงบิน.. F#

   มองส่งสายตามองหาสาวG#mใด จะมีบ้างไหม B  ใครหนอมีใจรักไม่สูญG#mสิ้น G#m  ลูกทัพอากาศขาดรักพะนBอ ขอร้อG#7งยุพิC#m   ไปขี่เครื่องบิF#นกับพี่Bเอาไหม..

G#m | B |G#m | G#m |
B G#7 | C#m F# | B | B |

* | ** |

B | G#m |C#m F# | B | B |คอร์ดเพลง ทหารอากาศขาดรัก แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ทหารอากาศขาดรัก แอ๊ด คาราบาว ไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม แผ่นดินสยาม ใครรุกใครรานแล้วเป็นไม่ได้ ทหารอากาศองอาจคะนอง ปกป้องฟ้าไทย ไตรรงค์ผืนใหญ่ เทิดไว้สูงล้น จะอยู่หรือตาย จะร้ายหรือดี ไม่เคยหน่ายหนี ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องต้น ลูกทัพอากาศสามารถวิชา เก่งกล้าทุกคน แต่แปลกพิกล จีบสาวไม่เป็น ทัพบก ทัพเรือ ตำรวจ เขาอวดเรื่องแฟนหนักหนา ทำไมหนอลูกทัพฟ้า จึงหาแฟนได้ยากเย็น มองเห็นสาวๆเดินเดี่ยว จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็น จีบสาวมันยากมันเข็ญ ยากเย็นกว่าขับเครื่องบิน มองส่งสายตามองหาสาวใด จะมีบ้างไหม ใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้น ลูกทัพอากาศขาดรักพะนอ ขอร้องยุพิน ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม