เทพธิดาผ้าซิ่น

 คาราบาว  ลูกทุ่ง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ยืนยง โอภากุล

C# | C# | C# |

D#m F# | C# |C# | C# |

   ว่างจากงานหว่านไA#m   จะร้อยมาลัยใบข้าC#ว..ห้อยคอสาวA#mจำปา A#m  เจ้าเป็นเทพธิดA#mา.. ของบ้านนาบ้านทุ่C#   นุ่งผ้าถุงไทยA#mเดิม

หน้D#mาสวย..ด้วยแดดC#แรงแก้มA#mแดง ไม่แต่งเติC#เจ้าไม่เคยเห่อA#mเหิม.. เติมแต่ดิC#นสอพอง

   ช่างขยันการเรืA#mอน   มิแชเชือนหน้าที่C# สิ่งที่ดี ที่A#mควร A#m  เฝ้าถนอมออมนวA#mล หอมหวนทวนลมทุ่C#   หนุ่มก็มุ่งหมายปA#mอง

ค่ำD#mลง ก็เข้าC#เรือน.. ฟังแม่A#mเตือน..ให้ไตร่ตรอC#หากมีชายหมายปอA#mง ระวังเจอของเหลือC#เดน..

แม่ดอกบัวที่อยู่ในC#สระ..จะบานคอยพระหรือบานคอยC#เณรถ้าบานคอยพี่C# ไว้พรุ่งนี้A#mตอนD#mเพลคอยได้ไหมคนดีC#..

พ่อเคยพูดหลายทีA#mคิดจะมีแม่บ้าC#น เชื่อโบราณดีA#mแลหากเลือกวัวดูหาA#mแม้นเลือกนางดูแม่C# นั้นแหละแน่เข้A#mาทีบ้านเรืD#mอน..สะอาดC#ตา.. พูดจA#mา..เสนาะดีC#ตำน้ำพริกทุกที A#mเสียงตำถี่จนทุ่งสะเC#ทือน

C# | C# |D#m F# | C# |C# | C# |

* | ** |

C# | C# |D#m F# | C# |คอร์ดเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น แอ๊ด คาราบาว ว่างจากงานหว่านไถ จะร้อยมาลัยใบข้าว ห้อยคอสาวจำปา เจ้าเป็นเทพธิดา ของบ้านนาบ้านทุ่ง นุ่งผ้าถุงไทยเดิม หน้าสวย ด้วยแดดแรง แก้มแดง ไม่แต่งเติม เจ้าไม่เคยเห่อเหิม เติมแต่ดินสอพอง ช่างขยันการเรือน มิแชเชือนหน้าที่ สิ่งที่ดี ที่ควร เฝ้าถนอมออมนวล หอมหวนทวนลมทุ่ง หนุ่มก็มุ่งหมายปอง ค่ำลง ก็เข้าเรือน ฟังแม่เตือน ให้ไตร่ตรอง หากมีชายหมายปอง ระวังเจอของเหลือเดน แม่ดอกบัวที่อยู่ในสระ จะบานคอยพระหรือบานคอยเณร ถ้าบานคอยพี่ ไว้พรุ่งนี้ตอนเพล คอยได้ไหมคนดี พ่อเคยพูดหลายที คิดจะมีแม่บ้าน เชื่อโบราณดีแล หากเลือกวัวดูหาง แม้นเลือกนางดูแม่ นั้นแหละแน่เข้าที บ้านเรือน สะอาดตา พูดจา เสนาะดี ตำน้ำพริกทุกที เสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือน