เรื่องธรรมดา

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดํารงค์กุลโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktail (ค็อกเทล)สังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

F | A# |Dm | A# |

ผ่านมาก็นานFแล้วจบไปก็นานแล้ว ที่เธอไม่อยู่C/E..และฉันเองก็Dmรู้ เมื่อวานได้พ้นผ่านผ่านและพ้นไปA#..

ยังคงใช้ชีFวิตบอกตัวเองซ้ำ ๆ ว่าไม่เป็นไรC/EฉันสบายดีA#.. ฉันไม่เป็นไรC..

และมันก็คงมีA#บางวันที่คิดย้อนไปขุดเรื่องAmเดิม ๆ ขึ้นมาซ้ำ ๆใจที่เคยว่าแข็งA#แรงพอกลับเสียน้ำตาอีกครั้C

ธรรมดาที่ฉันFร้องไห้ เวลาฉันเสียใจธรรมดาเมื่อเสียC/Eใจแล้ว..น้ำตามันไหลธรรมดาเมื่อรักDmใคร แล้วตัวเขามาทิ้งAmไปน้ำตามันจะไหลA#ออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใจC

ธรรมดาที่รักFมากไป แล้วมันต้องผิดหวังฉันก็คงไม่ฝืC/Eนที่จะดึง หรือว่าฉุดรั้งอาจจะมีวันเหงDmาใจ อยู่คนเดียวในบางAmครั้งก็มีน้ำตาA#ออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อนกัCน..มันเป็นเรื่องธรรมดา

F | A# |Am | A# |

คงไม่ใช่แค่Fฉัน..ที่ต้องเคยผิดหวัง แต่ก็ไม่ตาC/Eย..เจ็บมันก็คงDmหาย กลายเป็นแค่ความหลังที่ไม่ต้องA# | Cจำ..

แต่กว่าที่ใจจะฟื้นA#กำลัง..จนหายดีอีกครั้งยังต้องสู้Amกับใจตัวเองซ้ำ ๆยอมรับว่าวันนี้A#ฉันยังไม่แข็งแรงพอและฉันCต้องเสียน้ำตาอีกครั้ง

* | ** |

 Dm  เมื่อเราเสียใจ   ธรรมดAmา เมื่อเรารักใคร   ธรรมดA#า ไม่เป็นไร ธรรมดCา..

F | Am |A# | Gm C |
Dm | G/B |A# | C | C Dm Em F G |

* | ** |

F | A# |

ธรรมDm | A#ดา..คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL คอกเทล

เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL ค็อกเทล ผ่านมาก็นานแล้ว จบไปก็นานแล้ว ที่เธอไม่อยู่ และฉันเองก็รู้ เมื่อวานได้พ้นผ่าน ผ่านและพ้นไป ยังคงใช้ชีวิตบอกตัวเองซ้ำๆว่าไม่เป็นไร ฉันสบายดี ฉันไม่เป็นไร และมันก็คงมีบางวันที่คิดย้อนไป ขุดเรื่องเดิมๆขึ้นมาซ้ำๆใจที่เคยว่าแข็งแรงพอกลับเสียน้ำตาอีกครั้ง ธรรมดาที่ฉันร้องไห้ เวลาฉันเสียใจ ธรรมดาเมื่อเสียใจแล้ว น้ำตามันไหล ธรรมดาเมื่อรักใคร แล้วตัวเขามาทิ้งไป น้ำตามันจะไหลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใจ ธรรมดาที่รักมากไป แล้วมันต้องผิดหวัง ฉันก็คงไม่ฝืนที่จะดึง หรือว่าฉุดรั้ง อาจจะมีวันเหงาใจ อยู่คนเดียวในบางครั้ง ก็มีน้ำตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดา คงไม่ใช่แค่ฉัน ที่ต้องเคยผิดหวัง แต่ก็ไม่ตาย เจ็บมันก็คงหาย กลายเป็นแค่ความหลัง ที่ไม่ต้องจำ แต่กว่าที่ใจจะฟื้นกำลัง จนหายดีอีกครั้ง ยังต้องสู้กับใจตัวเองซ้ำๆยอมรับว่าวันนี้ฉันยังไม่แข็งแรงพอ และฉันต้องเสียน้ำตาอีกครั้ง เมื่อเราเสียใจ ธรรมดา เมื่อเรารักใคร ธรรมดา ไม่เป็นไร ธรรมดา ธรรมดา