ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟน

 ครีม พิมวลัย  ลูกทุ่ง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟน ครีม พิมวลัย
สังกัดค่าย: ภุมริน เรคคอร์ด

Bm | Bm |G A | Bm |

Bm | Em |A | Bm | Bm |

ฉันได้แต่มองเธBmอกับเขา เฝ้ามองEmได้เท่านั้นเธอAไม่ได้รักฉัน วันนี้Dต้องเข้าF#ใจมันอาEmจทรมาAน ค่ำคืนDอาจฝันร้าBmเมื่อในใEmจ.. เธอให้เขAา..

แม้สนิท กับฉัBmนแค่ไหน ถูกใจEmขนาดนั้นแม้Aจะโทรหากัน..ทุกครั้Dงที่เธอเหF#งาหากมอEmงความสัมพัAน มันอาDจดูลึกซึ้Bmแต่เรื่องเรF#า.. ไม่อาจจะไปได้Aไกล

ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟDน ไม่BmมีทางคบกัF#mบอกใจอย่างนั้Gน ถึงจะรักเธAอ..แค่ไหDเธอ เห็นเป็นเพียEmงสิ่งทดแทนเป็นแD A/C#ฟนคงไม่ได้..Bmต้องAเข้าใจG ไม่ใช่AตัวจริงของBmเธอ

แม้จะสบตาเธBmอกี่ครั้ง ดูหนัEmงกันกี่หนแม้Aเธอดูเหมือนคน..ที่สนDใจตัวฉัF#อาจปล่อEmยใจรักเธAอ อาจปล่อDยใจให้ฝัBmไม่สำคัญF#..เมื่อเธอมีเจ้าของAใจ

** |

Bm | Em |A | Bm | Bm |

** |

ต้องเข้าใจG.. ไม่ใช่AตัวจริงของBmเธอให้ลึกซึ้Gงเท่าไหAร่.. ก็ไม่ใช่แBmฟน..

Bm | Bm |G A | Bm | Bm |คอร์ดเพลง ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟน ครีม พิมวลัย

เนื้อเพลง ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟน ครีม พิมวลัย ฉันได้แต่มองเธอกับเขา เฝ้ามองได้เท่านั้น เธอไม่ได้รักฉัน วันนี้ต้องเข้าใจ มันอาจทรมาน ค่ำคืนอาจฝันร้าย เมื่อในใจ เธอให้เขา แม้สนิท กับฉันแค่ไหน ถูกใจขนาดนั้น แม้จะโทรหากัน ทุกครั้งที่เธอเหงา หากมองความสัมพัน มันอาจดูลึกซึ้ง แต่เรื่องเรา ไม่อาจจะไปได้ไกล ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟน ไม่มีทางคบกัน บอกใจอย่างนั้น ถึงจะรักเธอ แค่ไหน เธอ เห็นเป็นเพียงสิ่งทดแทน เป็นแฟนคงไม่ได้ ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ตัวจริงของเธอ แม้จะสบตาเธอกี่ครั้ง ดูหนังกันกี่หน แม้เธอดูเหมือนคน ที่สนใจตัวฉัน อาจปล่อยใจรักเธอ อาจปล่อยใจให้ฝัน ไม่สำคัญ เมื่อเธอมีเจ้าของใจ ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ตัวจริงของเธอ ให้ลึกซึ้งเท่าไหร่ ก็ไม่ใช่แฟน