ฮักบ่สาวบ้านๆ

 เฟิร์น กัญญารัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักบ่สาวบ้านๆ เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฟิร์น กัญญารัตน์เรียบเรียง: ชโยดม พรหมหาราชโปรดิวเซอร์: กัญญาณัฐ เกษมสุขสังกัดค่าย: หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0828487395

C | Am |F | G |

C | Am |F | G |

มีเกิบคีบสองกิ่Cง กับพระเทิงฮิ้งมาแขวนคAmสะพายกระเป๋าดิออFร์..ตราปุ๋ยยูเรีGย(เห้ย!)

กินอาหารกะภัตCคาร ป่นปลาค่อ กับ ซุAmปบักเขือเกงยีนขาดขFา พาดบ่ากะแม่นเสื้Gอ ปื้ด! มันบู้อิหCลี

เป็นหัวหน้าเด็กน้Cอย พากันห่อแก่วไปขึ้นบักขาAmบ่ายแก่ ๆ หาเล่นน้ำF..อยู่ฝายบ้านจนตาแดGกะแปลกใจอยู่เดCเป็นสาวมาดน คือจั่งบ่มีAmผู้ใด๋มาแงงเฮาบ่งาFมปานนั้นบ่ว่าแหล่Gส่อยพิจารณาแหCน่..

ทั้งร่างกาFยกะใช้แต่ของแบรนเนGเกิบที่ใส่กะดาวเทีEmยม เกงยีนส์มือสองอเมกAmเสื้อกะโคตรแพFง บ่กล้าใส่เลยพาดบ่Gกะย้อนว่าเป็นแบรนดัC

คั่นเว่าเรื่องหน้Fาตาน้องกะใคแหน่Gอยู่เรื่องแฟน เรื่องชู้Em บอกเลยบ่เคยเป็นทางผ่Amานคั่นไผอยากมีFฮักดี ๆ แบบบ้าน ๆลองมาฟัGงทางนี้เบิ่ง..

อะ สอ.โอ.ดอ.โสFอยากเป็นคนโปรดของไผสจักคGมานั่งนำกันกินปลาป่Emน คุ้ยซุปบักเขือ ฟังลำAmน้องสิจFก ให้อ้ายเป็นคนจ้ำGคำใหญ่ ๆ คือสิแซCบแบบแฮEมาใส่ดาวเทียFมคนละกิ่งให้เป็นคู่Gยามมื้อเว็นสิพาก่นปูEm แล้วไปใต้หนูยามมื้อแลAmตอนนี้น้องโสFด ไผฟังแล้วอยากเบิ่งแงGให้แสดงโตมCา..เด้อจ้า

F | G |Em | Am |F | F |G | G |

* | ** | *** |

Am | Am |Am | Am |F | F |G | G |

*** |

ตอนนี้น้องโสFด ไผฟังแล้วอยากเบิ่งแงGง..ค่าดองบ่แพงดอกอ้ายจ๋า

F | G |C | C |คอร์ดเพลง ฮักบ่สาวบ้านๆ เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง ฮักบ่สาวบ้านๆ เฟิร์น กัญญารัตน์ มีเกิบคีบสองกิ่ง กับพระเทิงฮิ้งมาแขวนคอ สะพายกระเป๋าดิออร์ ตราปุ๋ยยูเรีย(เห้ย!) กินอาหารกะภัตคาร ป่นปลาค่อ กับ ซุปบักเขือ เกงยีนขาดขา พาดบ่ากะแม่นเสื้อ ปื้ด! มันบู้อิหลี เป็นหัวหน้าเด็กน้อย พากันห่อแก่วไปขึ้นบักขาม บ่ายแก่ๆหาเล่นน้ำ อยู่ฝายบ้านจนตาแดง กะแปลกใจอยู่เดะ เป็นสาวมาดน คือจั่งบ่มีผู้ใด๋มาแงง เฮาบ่งามปานนั้นบ่ว่าแหล่ง ส่อยพิจารณาแหน่ ทั้งร่างกายกะใช้แต่ของแบรนเนม เกิบที่ใส่กะดาวเทียม เกงยีนส์มือสองอเมกา เสื้อกะโคตรแพง บ่กล้าใส่เลยพาดบ่า กะย้อนว่าเป็นแบรนดัง คั่นเว่าเรื่องหน้าตาน้องกะใคแหน่อยู่ เรื่องแฟน เรื่องชู้ บอกเลยบ่เคยเป็นทางผ่าน คั่นไผอยากมีฮักดีๆแบบบ้านๆลองมาฟังทางนี้เบิ่ง อะ สอ โอ ดอ โสด อยากเป็นคนโปรดของไผสจักคน มานั่งนำกันกินปลาป่น คุ้ยซุปบักเขือ ฟังลำ น้องสิจก ให้อ้ายเป็นคนจ้ำ คำใหญ่ๆคือสิแซบแบบแฮง มาใส่ดาวเทียมคนละกิ่งให้เป็นคู่ ยามมื้อเว็นสิพาก่นปู แล้วไปใต้หนูยามมื้อแลง ตอนนี้น้องโสด ไผฟังแล้วอยากเบิ่งแงง ให้แสดงโตมา เด้อจ้า ตอนนี้น้องโสด ไผฟังแล้วอยากเบิ่งแงง ค่าดองบ่แพงดอกอ้ายจ๋า